Ruimte voor wonen

WVI staat in voor de realisatie van een gevarieerd en kwalitatief aanbod van duurzame woonprojecten. Wonen is een basisbehoefte. Gemeenten zijn vaak de eerste in lijn bij wie wordt aangeklopt. En of het nu gaat over sociale verkavelingen, andere huisvestingsprojecten, nieuwbouw of renovatie: een goede samenwerking is in deze materie cruciaal om tot sluitende oplossingen te komen. Betaalbaarheid en kwaliteit van wonen spelen steeds een belangrijke rol in onze contacten met en ondersteuning van lokale besturen.
 

Daarbij hebben we de nodige aandacht voor nieuwe beleidsaccenten waarbij wordt ingezet op stads- en dorpskernvernieuwingsprojecten, renovatie en vernieuwbouw van het verouderde woningpatrimonium en nieuwe duurzame woonprojecten op onbebouwde gronden in of aansluitend bij de kernen. Bij de ontwikkeling van onze eigen woonprojecten als projecten van lokale besturen zetten we steeds meer in op publiek-private samenwerking (PPS).

13.09.21

Middelkerke scoort met betaalbaar woonproject Oostendelaan (Ter Yde)

Het woonproject Oostendelaan (Ter Yde) bevindt zich op wandelafstand van de Zeedijk in Middelkerk

03.09.21

Wijkfeest Bellerochelaan verwelkomt nieuwe bewoners

De wijkbewoners van de nieuwe Bellerochelaan in Oudenbrug werden uitgenodigd voor een heus buurtf

24.08.21

Woonproject Klein Harelbeke in Izegem uitverkocht

Het woonproject Klein Harelbeke, vlakbij de stadskern van Izegem, is uitverkocht.

22.06.21

Startschot voor nieuw woonproject Blekerijstraat in Westkerke

Exact één jaar na lancering van het woonproject Kaleshoek ontmoeten burgemeester Anthony Dumarey,

18.06.21

Woonproject Elzenbosselke in Beernem uitverkocht

De eerste fase van het woonproject Bloemendale in het centrum van Beernem is uitverkocht.