KDV GIS
17/12/2021

KDV GIS

Met de KDV GIS wil WVI de gemeenten helpen om hun dienstverlening en hun informatie te digitaliseren en te ontsluiten via een Geografisch Informatiesysteem (GIS). De Vlaamse overheid legt de gemeenten allerlei GIS-verplichtingen op: de digitale omgevingsvergunning en het bijbehorende loket, allerlei digitale registers en een uitwisselingsplatform om alle stedenbouwkundige informatie te ontsluiten (DSI).

Inhaalslag

Op GIS-gebied hebben veel gemeenten nog een inhaalslag voor de boeg. Zo biedt GIS de gemeenten natuurlijk heel wat kansen om hun interne werking en hun dienstverlening te optimaliseren en verbeteren. Digitale en op kaart ontsloten overzichten van de geldende bestemmingsplannen kunnen allerlei administratieve procedures versnellen. Met die informatie kunnen lokale besturen ook snel een gemeentelijk geoloket bouwen – een slimme oplossing waar inwoners en architecten terechtkunnen voor stedenbouwkundige informatie, zodat ze voor die basisinformatie niet naar het gemeentehuis hoeven.

Coördinatoren en operatoren

In deze KDV GIS zijn 2 intergemeentelijke GIS-coördinatoren voltijds aan de slag, naast een pool van zogenoemde GIS-operatoren, WVI-tekenaars die deeltijds worden ingezet voor uitvoerende taken. Die coördinatoren en operatoren worden niet aan één vaste gemeente toegewezen, maar worden ingezet afhankelijk van het type opdracht en van hun ervaring. Zo wil WVI sneller kunnen inspelen op vragen vanuit de gemeenten. Deze structuur moet gemeenten ook in staat stellen om projectmatiger te werken. Ze kunnen sneller schakelen tussen het coördinerende en planmatige werk enerzijds en uitvoerende taken anderzijds.

22 gemeenten

Al sinds 2015 doen gemeenten voor hun analytische, coördinerende en planmatige GIS-taken een beroep op een intergemeentelijke GIS-coördinator bij WVI. In 2017 werd die dienstverlening in de structuur van een kostendelende vereniging gegoten, de KDV GIS-coördinatoren - ‘managers’ die consultancy op maat leveren, GIS-beleidskeuzes helpen maken, het beleid op de werkvloer helpen uitrollen en de uitvoering ervan aansturen. In 2020 werd daarnaast een bijkomende KDV GIS-operatoren opgestart, die gemeenten konden inzetten om GIS-taken uit te voeren: plannen DSI-conform digitaliseren, gemeentelijke registers opbouwen enz.

Aan de KDV GIS nemen 22 gemeenten deel. Ze bepalen vooraf voor welk bedrag ze extra capaciteit willen afnemen. Dat bedrag stemt overeen met een aantal uren inzet van de GIS-coördinatoren of -operatoren uit de WVI-poule. De dienstverlening gebeurt op kostendelende basis, wat meteen ook het fiscaal voordeel oplevert dat gemeenten geen 21 procent btw hoeven te betalen.

David Vandecasteele
David Vandecasteele
coördinator ruimtelijke planning en mobiliteit