Ecologisch bermbeheer - Brugge
22/02/2022

Ecologisch bermbeheer voor meer biodiversiteit

Wat?

Sinds de jaren ’60 is het landschap rondom ons ingrijpend veranderd. De toenemende verstedelijking, ons uitgebreide netwerk aan infrastructuur en de intensivering van industrie en landbouw zorgen voor een sterke versnippering. In onze beperkte open ruimte moet het leefgebied van wilde planten en dieren vaak wijken voor andere functies. Veel soorten hebben zich noodgedwongen teruggetrokken naar onze wegbermen.

 

Rol WVI

Bij WVI hebben we nodige ervaring en expertise in huis om een doeltreffend en ecologisch bermbeheerplan uit te werken.

 

Over het project

Zo maakte WVI in 2002 al een wegbermbeheerplan op voor het buitengebied van Stad Brugge. Zeventien jaar later bemonsterde WVI dezelfde wegbermen opnieuw en werden de conclusies aan Stad Brugge overgemaakt. Globaal is er een gunstige evolutie waar te nemen, die te danken is aan een volgehouden ecologisch bermbeheer.

Een goed beleid- of beheerplan start met een grondig onderzoek van de terreinomstandigheden. Dit is de basis voor elke studie die door de natuur- en landschapsexperten van WVI wordt aangepakt.

Wij zijn al jaren bezig met ontwikkelen, evalueren en implementeren. Die kennis stellen we allemaal ter beschikking van onze steden en gemeenten. Ecologische principes worden toegepast van bij het begin en dat start met het uittekenen van een plan. Vervolgens bewaken en helpen we mee tijdens het ontwerp, de inrichting en het beheer van uw project.

Arnout Zwaenepoel
Arnout Zwaenepoel
expert natuur, bos, landschap en groen