alternatieve woonvormen
20/12/2021

Alternatieve woonvormen: WVI denkt mee en faciliteert

De klassieke gezinswoning blijft populair, maar alternatieve woonvormen zitten in de lift. Met ‘alternatieve woonvormen’ wordt een brede waaier van typologieën bedoeld die gemeenschappelijk wonen mogelijk maken. Ze zijn vaak gestoeld op nieuwe financieringsmodellen – denk aan wooncoöperaties – en kunnen de woningmarkt voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar helpen houden. Tegelijk beseffen we dat we erg zuinig moeten omspringen met de schaarse open ruimte en dringend energie-efficiënter moeten wonen.

  • Leeft het thema 'gemeenschappelijk wonen' onder uw inwoners?
  • Staat uw gemeente open voor opportuniteiten en initiatieven van inwoners? 

WVI wil nieuwe en creatieve woonvormen verkennen en stimuleren, om tegemoet te komen aan de woonwensen van diverse gezinsvormen, en om in te spelen op nieuwe demografische en stedenbouwkundige evoluties. Bekijk meer over alternatieve woonvormen en de rol die WVI kan opnemen in onderstaand filmpje:

De gemeente kan WVI onder de arm nemen om doelgericht gebouwen aan te kopen – een oud klooster, een schooltje, een pastorie – om er creatieve woonvormen te realiseren. Beeldbepalende gebouwen kunnen zo in eigendom van de gemeente blijven én een waardevolle nieuwe bestemming krijgen. WVI kan de gemeente dan helpen om heel gericht in te spelen op vragen van bewonersgroepen – alleenstaanden, senioren, groepen gezinnen, mensen met een beperking enz.

Ook voor zulke alternatieve woonvormen is WVI voor de gemeente dé partner bij uitstek. We beschikken over deskundige medewerkers voor alle facetten van het project: projectcoördinatoren, renovatiecoaches, financieel specialisten enz. De hele projectregie nemen we voor onze rekening, van de aanstelling van de architect en de aanbesteding tot en met de werfopvolging. We denken met de gemeente mee, leveren maatwerk en waarborgen dat het project tot een goed einde wordt gebracht.

Trui Naeyaert
Trui Naeyaert
coördinator wonen

Labels

Labels