Torhout - Bedrijventerrein Ringaert - hernieuwbare energie - pilootproject
22/02/2022

Bedrijventerrein Ringaert: pilootproject hernieuwbare energie

Wat?

Al langer leggen we kandidaat-kopers in onze verkoopvoorwaarden een CO2-neutraliteitsverplichting op. Voortaan zitten ook onze ambities om de productie van hernieuwbare energie te maximaliseren erin vervat. Het bedrijventerrein Ringaert, langs de Roeselaarseweg in Torhout, fungeert als pilootproject.

Rol WVI

WVI zet mee de schouders onder de transitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiƫnt en duurzaam energiesysteem. Speerpunten zijn: gebouwen energie-efficiƫnter maken en energiezuinig renoveren, werk maken van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen, lokale besturen bijstaan om klimaatneutraal te worden.

Over het project

Dakoppervlaktes van bedrijven zijn erg geschikt om er zonnepanelen te installeren. Een nieuwe clausule spoort de kopers van onze percelen aan om het potentieel van hun dakoppervlaktes zoveel mogelijk zelf te benutten. Als ze de groene stroom opwekken en zelf gebruiken of delen, komt hun dat immers voordelig uit, en het helpt hen om te voldoen aan de opgelegde CO2-neutraliteitsverplichting. Voortaan moet de koper in zijn bouwplannen aangeven hoe hij het potentieel wil benutten. Wij brengen daar advies over uit en stellen zo nodig aanpassingen voor, bijvoorbeeld om de dakstructuren geschikt te maken voor zonnepanelen. Ons advies is bindend. Als de koper ervoor kiest om het potentieel van zijn dakoppervlaktes niet te benutten, krijgt WVI na vier jaar de optie om dat zelf te doen. De koper verleent WVI daarvoor het recht van opstal. Die voorwaarden gelden intussen voor de bedrijventerreinen Torhout Roeselaarseweg, Veurne  Suikerfabriek, Roeselare Krommebeek en Ledegem Toor.