Torhout - Bedrijventerrein Ringaert - hernieuwbare energie - pilootproject
08/12/2021

BISEPS | De spieren ballen voor meer hernieuwbare energie

Wat?

Bedrijven moeten CO2-arme technologieën inzetten en gebruik maken van hernieuwbare energie. Zo zetten ze het mes in hun energiefactuur, krijgen ze een groener imago en dragen ze bij aan de klimaatdoelen. Het Europese project BISEPS wil hen een duwtje in de rug geven. Het project wil de positie van hernieuwbare energie op bestaande bedrijventerreinen versterken door mogelijke synergieën tussen bedrijven te verkennen en te stimuleren. Zulke samenwerkingen kunnen immers helpen om het duurzame energiepotentieel van een bedrijventerrein optimaal te benutten – een win-win voor de bedrijven zelf, onze regio en het klimaat.

Rol WVI

BISEPS staat voor ‘Business clusters Integrated Sustainable Energy Packages’ en is een grensoverschrijdend Interreg VA 2 Zeeën project. In het project BISEPS concentreert WVI zich op bedrijventerreinen in Roeselare en Lichtervelde. Zo verkenden we mogelijke synergieën in Roeselare Haven en lanceerden we een ontzorgingstraject voor zonne-energie.

Over het project

WARMTENET IN ROESELARE HAVEN?

In het westelijk deel van het bedrijventerrein Roeselare Haven ging WVI bij bedrijven langs om te peilen naar hun interesse en een inventaris op te maken van de bestaande potenties. Vervolgens lieten we scenario’s uitwerken om mogelijke samenwerkingen tussen bedrijven te verkennen. Die scenario’s zouden voor alle deelnemers win-win’s moeten opleveren. Tegelijk moeten ze de ambitie ondersteunen van het stadsbestuur, dat het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekende. Een veelbelovend scenario gaat uit van het voedingsbedrijf Maselis, dat vooral gebruikmaakt van stoom uit biomassa en een warmtekrachtkoppeling (WKK). Tussen Maselis en de brouwerij Rodenbach zou relatief eenvoudig een stoomnet kunnen worden aangelegd. Een reductiestation in de brouwerij kan de stoom bovendien omzetten in warm water, dat vervolgens via een lagetemperatuur-warmtenet onder meer naar openbare gebouwen in de omgeving kan gaan – het Huis van de Voeding, een sportstadion en een geplande woonontwikkeling met een 90-tal woningen.

ONTZORGING VOOR ZONNE-ENERGIE

Een tweede spoor in BISEPS gaat over zonne-energie. Veel bedrijven zijn bereid erin te investeren, maar aarzelen omdat ze niet altijd op de hoogte zijn van de juiste installatie en het beste financieringsmodel. WVI zette daarom een traject op om geïnteresseerde ondernemers op WVI-bedrijventerreinen in Roeselare of Lichtervelde begeleiding op maat aan te bieden. In dat ontzorgingstraject gaat een studiebureau zowel de technische als de economische haalbaarheid na.

Het onderzoekt of het dak geschikt is voor zonnepanelen en bepaalt de optimale dimensionering van de PV-installatie. Ook de investeringsgeschiktheid wordt getoetst: de investeringskosten en het financiële rendement op lange termijn bepalen of zonnepanelen economisch haalbaar zijn. Blijkt dat zo te zijn, dan vraagt WVI offertes op bij installateurs en verleent de bedrijven advies, onder meer over verzekeringen en contracten met de installateur.

Projectpartners

In het grensoverschrijdend Interreg VA 2 Zeeën project BISEPS-project werkt WVI samen met Leiedal, POM West-Vlaanderen, UGent en buitenlandse partners uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Naast steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt WVI ook steun van de provincie West-Vlaanderen.

Duur

BISEPS is gestart op 1 mei 2016 en liep tot 30 april 2020.