sociale huisvesting
15/12/2021

Toekomst sociale huisvesting in de Westhoek

Tegen 1 januari 2023 wil de Vlaamse Regering één sociale woonactor per gemeente: de woonmaatschappij. Die woonmaatschappij zal meestal in meerdere gemeenten actief zijn. Intergemeentelijke afstemming is dan ook cruciaal.

Om dit traject te kunnen lopen vroeg DVV Westhoek extra onafhankelijke ondersteuning.

Volgende taken werden door WVI opgenomen

  • Informeren van de 17 schepencollege’s betreffende de stand van zaken op Vlaams niveau en de actuele situatie in de regio Westhoek.
  • Bevragen van alle gemeenten naar mogelijke scenario’s voor hun gemeente (zowel voorkeurscenario als aanvaardbaar scenario)
  • Analyse van de info en voorstelling op het Westhoekoverleg en de hiervoor aangestelde stuurgroep
Karen Viaene
participatie en procesbegeleiding