Overlegplatform omgevingshandhaving
10/02/2022

Met een daadkrachtig omgevingshandhavingsbeleid willen gemeenten hun beleidskeuzes inzake ruimtelijke ordening en milieu bewaken. De aanpak en de uitvoering van dat handhavingsbeleid roepen vaak vragen op. Daarom besloten diverse partners een nieuw overleg in het leven te roepen. Dat brengt iedereen samen die betrokken is bij de handhaving rond milieu en ruimtelijke ordening in West-Vlaanderen. Tijdens infomomenten kunnen diverse betrokkenen elkaar beter leren kennen, inzicht krijgen in elkaars werking en informatie en ervaringen uitwisselen.

Het nieuwe netwerk is een initiatief van de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid), de Provincie West-Vlaanderen en de intercommunales WVI en Leiedal, met inbreng van parket, lokale besturen en politiezones.

Ann Tack
Ann Tack
directeur diensten en expertise

Labels

Labels