renovatiecoach
17/12/2021

Renovatiecoaches voor meer en betere renovaties

Na een oproep van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) werkte het Energiehuis WVI een project rond energiecoaches uit. Het staat open voor alle 33 gemeenten die bij het Energiehuis WVI zijn aangesloten en bestaat uit twee onderdelen.

Natraject thermografische gevelscan

Het Energiehuis zet een renovatiecoach in voor het natraject van de gevelscan. Als een gemeente dat vraagt, rijdt een thermocar door de straten om de gevels van woningen te scannen op energieverlies. Dat is bedoeld als sensibilisering: de bewoners zien op de gevelscans meteen de probleemzones van hun woning, wat hen motiveert om werk te maken van energierenovatie.

Na de sensibilisering volgt de activatie: de eigenaren worden uitgenodigd op een infosessie en kunnen een afspraak maken voor een individueel gesprek aan het thermoloket. Daar krijgen ze ook een screening aan huis aangeboden. Gaan ze daarop in, dan licht een renovatiecoach de staat van de woning door. Op basis van de bevindingen, het budget en de verwachtingen stelt hij dan een actieplan op, geeft informatie over premies en subsidies en verstrekt advies over het opvragen van offertes enz. In sommige gevallen biedt de renovatiecoach eigenaren intensievere begeleiding en ontzorging aan: offertes opvragen en vergelijking, onderhandelen met de aannemer, werken plannen en opvolgen, facturen controleren enz.

Interventie op sleutelmoment

Het Energiehuis WVI wil renovatiecoaches nu ook inzetten op een sleutelmoment in de levenscyclus van een woning – het moment waarop ze een nieuwe eigenaar krijgt. Nieuwe eigenaren zijn extra gemotiveerd om hun nieuwe eigendom te renoveren en toekomstbestendig te maken. Het Energiehuis WVI geeft hen graag duwtjes in de goede richting. Daarvoor werken we samen met vastgoedmakelaars en notarissen, maar ook met fabrikanten en groothandelszaken.

Hoe zit de interventie in elkaar? Notarissen en vastgoedmakelaars overhandigen de nieuwe eigenaar van een woning een EHBR-doos, met Eerste Hulp voor Renovatie. Daar zitten vouchers en cashback-bonnen in van fabrikanten en distributeurs, te gebruiken voor de energierenovatie, een subsidiewijzer, infofolders enz. In de doos zit ook een bon voor een gratis doorlichting van de woning door een renovatiecoach van Energiehuis WVI. Die bezorgt nadien een actieplan, met renovatietips en advies en zo nodig extra ontzorging.

Het project moet uiteindelijk meer en betere energierenovaties opleveren. De Vlaamse overheid beschouwt het als een proefproject. Als het na drie jaar positief wordt geëvalueerd kan het in heel Vlaanderen worden uitgerold.

 

Ann Tack
Ann Tack
directeur diensten en expertise