Ruimte voor jouw gemeente

Wat doen we?

Wij zijn WVI

Welkom bij WVI, de “West-Vlaamse Intercommunale”. What’s in a name? Wel, bij WVI werken we samen met 54 West-Vlaamse gemeenten. Onze focus ligt op het realiseren van klimaatbestendige ruimte. We richten ons zowel tot burgers, ondernemers en besturen. Met hen gaan we uitdagingen aan op het vlak van klimaat, energie, wonen, ondernemen, mobiliteit, natuur en milieu. Samen stuwen we West-Vlaanderen vooruit.

Voor lokale besturen is WVI actief op heel diverse domeinen. Dit doen we in de eerste plaats als kennispartner. We ondersteunen digitaal en bestuurlijk en geven advies rond klimaat, energiebeleid en circulaire economie.

Op het kruispunt van transities

Digitaal

Het bestuur, de stad en de gemeente van morgen zetten maximaal in op digitalisering zonder de traditionele dienstverlening uit het oog te verliezen. Via digitalisering willen we naar een efficiënter en duurzamer bestuur en een betere samenwerking met burgers, ondernemers en het middenveld.

Klimaat & leefomgeving

We bouwen samen aan de toekomst met:

  • levendige steden en gemeenten
  • een veerkrachtige open ruimte
  • toekomstbestendige mobiliteit
  • aantrekkelijke werklocaties
  • haalbaar en betaalbaar wonen
Energie

We zetten mee de schouders onder de transitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam energiesysteem. Gemeenten en bedrijven spelen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een voortrekkersrol.

Bestuurlijk

Om als stad, gemeente of regio de groeiende maatschappelijke uitdagingen efficiënt aan te pakken, is het van belang om de bestuurskracht te versterken door slim en pragmatisch samen te werken.

Lokaal circulair

We moeten evolueren naar een circulaire economie, gestoeld op hergebruik en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.