Trage wegen - Staden
10/01/2022

Breng je trage wegen in kaart!

Trage wegen zijn onverharde wegen. Ze zijn interessant voor wandel- en fietsnetwerken en hebben een ecologische meerwaarde. Landbouwers gebruiken deze wegen nog vaak om hun landerijen te bereiken.

WVI ontwikkelde een methodiek om op een relatief korte termijn tot een tragewegenkaart te komen. Daarbij worden verschillende actuele en historische opendatabronnen gecombineerd om te achterhalen welke trage wegen er zijn, welke buurtwegen verdwenen zijn, in welke periode. Historische bron nen: Atlas der Buurtwegen en zijn wijzigingen, Vandermaelen, verschillende toporeeksen en orthofoto’s.

Gemeenten Moorslede en Kortemark kozen voor deze aanpak.

Bart Boute
Bart Boute
expert GIS