Burgemeestersoverleg Brugge
22/02/2022

Burgemeestersoverleg Brugge

De burgemeesters van de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke komen sinds november 2008 een vijftal keren per jaar samen. Ze bespreken regionale uitdagingen en lokale en bovenlokale dossiers, delen kennis en informatie en nemen gezamenlijke standpunten in. Ook de streekgedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen neemt aan het overleg deel.

 

Informeel samenwerken

WVI zorgt voor structurele ondersteuning en coördinatie en fungeert als secretariaat. De coördinator zorgt voor de praktische organisatie, stelt de agenda op en werkt inhoudelijk mee aan de dossiers. In de regio’s Midwest en Westhoek kreeg de samenwerking in het burgemeestersoverleg intussen een sterker juridisch kader, dankzij de oprichting van dienstverlenende verenigingen (DVV’s). In de regio Brugge bestaan daar momenteel geen plannen voor: de gemeenten kiezen voor informele en pragmatische samenwerking, al dan niet in werkgroepen, rond thema’s waarvoor zich opportuniteiten aandienen. In de huidige bestuursperiode ligt de klemtoon op thema’s zoals smart cities, cultuur, duurzaamheid en hernieuwbare energie, ruimte en gezamenlijke aankopen. Recent werden nieuwe ambtelijke werkgroepen opgericht rond vrije tijd en bibliotheken.

 

Gezamenlijke aankopen

Recent ging veel aandacht naar structurele samenwerking rond aankopen: veel gemeenten zijn geïnteresseerd in kennisdeling, en de Stad Brugge is bereid raamcontracten open te stellen voor andere gemeenten. Een voorbeeld is het digitale buurtplatform Hoplr, dat buurtbewoners samenbrengt in een sociaal netwerk. Enkel bewoners van de eigen buurt hebben er toegang toe. Via Hoplr kunnen ze zoekertjes plaatsen, spullen delen, hulp bieden, activiteiten delen of zelfs organiseren. Ook voor het stads- of gemeentebestuur is het een handig communicatiekanaal. Na een geslaagd proefproject rolde de Stad Brugge het naar alle Brugse buurten uit. In het burgemeestersoverleg lanceerden enkele gemeenten vervolgens een gezamenlijke aanbesteding voor een sociaal wijknetwerk. Als opdrachtencentrale nam de Stad Brugge het voortouw. Alvast Blankenberge en Knokke-Heist zijn van plan om Hoplr in hun gemeente uit te rollen.

Directeursoverleg

De coördinator van het burgemeestersoverleg Brugge ondersteunt Exello.net, een vzw die de algemeen directeurs van gemeentebesturen verenigt.

Line Putseys
Line Putseys
coördinator burgemeestersoverleg Brugge en Middenkust