06/02/2024

ThermAI

Interpretatie van thermografische beelden via artificiële intelligentie

Gevelscans via thermografische beelden maken een essentieel onderdeel uit van het pakket om burgers verder te sensibiliseren om tot renovatie van hun woning over te gaan. De gevelscans laten namelijk het energieverlies zien dat met het blote oog onzichtbaar is. Om nog sterker in te zetten op gevelscans, diende stad Brugge samen met WVI een project in om het verwerkingsproces van de beelden verder te automatiseren.

De Vlaamse overheid kende een subsidie toe van bijna €600 000 om dit project uit te voeren.

Wat zullen we doen?

Binnen dit project wordt een algoritme ontworpen dat via machine learning de beelden van gevels automatisch kan interpreteren. Vandaag is dit nog grotendeels een manueel werk, maar via artificiële intelligentie zullen we in staat zijn om de gevelscans sneller voor te leggen aan burgers. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om gevelscans samen te voegen. Op die manier kunnen we ook wijken in kaart brengen binnen een gemeente of stad. Dit creëert de mogelijkheid om een datagedreven wijkbeleid te voeren.

Hoe pakken we het aan?

Om dit project te realiseren worden alle gevelscans uit grondgebied Brugge gebruikt. Die scans worden genomen met de Thermocar, een wagen waarop thermografische camera’s gemonteerd zijn. Wanneer de beelden opgeslagen zijn, kan de AI software iedere foto apart analyseren en de kwaliteit van de gevel interpreteren. Het gaat dan vooral over het opsporen van warmtelekken in de gevel, de ramen en het schrijnwerk. De burger kan op die manier de analyse van zijn woning raadplegen zonder tussenkomt van een medewerker van de stad of een medewerker van het energiehuis, hoewel die optie gewoon blijft bestaan. 

REVOLT

Slimme sturing van energie op bedrijventerreinen

De energietransitie draait op volle toeren en ook de bedrijven moeten mee in het verhaal. Om dit te realiseren diende WVI samen met stad Roeselare een project in om het slim sturen van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen mogelijk te maken. De Vlaamse overheid kende een subsidie toe van bijna €700 000 om dit project uit te voeren.

Wat zullen we doen?

Om slimme sturing mogelijk te maken zal een energiemanagementsysteem ervoor zorgen dat de productie van hernieuwbare energie afgestemd wordt op het energieverbruik. Het platform houdt rekening met de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en zal deze maximaal inzetten op het bedrijventerrein. Op die manier wordt geen energie 'verspild' en daalt de energiekost voor de bedrijven. Ook extra kosten die te maken hebben met het capaciteitstarief kunnen op die manier vermeden worden.

Hoe pakken we het aan?

Het energiemanagementsysteem (EMS) zal eerst gebruikt worden op de bedrijventerreinen Krommebeek en Onledebeek in Roeselare. Eerst en vooral worden historische verbruiksgegevens opgeladen om bedrijven te analyseren. Via deze stap kunnen reeds aanbevelingen gebeuren met betrekking tot sluimerverbruik of het overschrijden van het capaciteitstarief. Op die manier kunnen we ook inschatten waar nog extra investeringen mogelijk zijn op het vlak van hernieuwbare energie. Daarna worden meters geïnstalleerd in de bedrijven zelf, die real-time metingen uitvoeren. De real-time data voeden het platform dat op zijn beurt voor verdere aansturing zorgt. Dit kan een laadinfrastructuur voor wagens zijn, maar evenzeer een diepvries, een boilervat of nog andere assets die aanstuurbaar zijn. Via de verkregen inzichten creëren we een model die ons toelaat om ook bedrijven op andere terreinen te ontzorgen.