Regiovervoerplan - Transmobil - Veurne
23/11/2021

Regiovervoerplannen op de sporen

Wat?

In het decreet basisbereikbaarheid heeft de Vlaamse overheid 15 vervoersregio’s gecreëerd. Zo kent het WVI-werkingsgebied vier vervoerregio’s: de Westhoek, Roeselare, Oostende en Brugge. Daarin werken lokale overheden samen met de Vlaamse overheid een regionaal mobiliteitsplan uit. Dit plan bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is een nieuw openbaarvervoerplan (OV-plan) dat gestoeld is op de principes van basisbereikbaarheid en inspeelt op een optimaal vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. Daarbij wordt het begrip combimobiliteit geïntroduceerd als uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid, wat betekent dat reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. De effectieve invoering van het nieuwe OV-plan is voorzien voor 1 januari 2022.

Het tweede deel is het algemene regionale mobiliteitsplan. Daarin zal onder meer aandacht worden besteed aan de logistieke stromen, belangrijke verbindingsassen, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid.

Rol WVI

WVI begeleidt de vier vervoerregio’s. Onze rol bestaat er vooral in om het evenwicht te behouden tussen de lokale en regionale belangen. In elke regio neemt WVI deel aan de maandelijkse vervoerregioraad en aan de ambtelijke werkgroep. Dankzij het door WVI gecoördineerde burgemeestersoverleg hadden de regio’s al een stevige overlegtraditie en hadden ze ook al voorbereidend denkwerk verricht, zodat ze meteen een vliegende start konden nemen.

In de vervoerregioraad moeten gemeenten hun lokale invalshoek proberen te overstijgen. WVI stimuleert er dat regionale perspectief, reikt zelf suggesties en ideeën aan en bewaakt het evenwicht binnen de regio.

Over het project

In veel vervoerregio’s wordt vervoer op maat de grote uitdaging. Dat maatwerk moet de lokale noden opvangen. Vervoerregio’s kunnen daarvoor bijvoorbeeld zelf buurtbusjes, deelauto’s, deelfietsen of taxicheques inzetten. Dat vervoer op maat organiseert de Vlaamse overheid niet meer zelf: ze richt een mobiliteitscentrale op die het uitbesteedt aan de markt. Elke vervoerregio krijgt daarvoor een budget.

De mobiliteitscentrale wordt op termijn onder meer verantwoordelijk voor het informeren van reizigers over het openbaar vervoer in Vlaanderen, het in kaart brengen van routes en de aankoop van tickets voor het openbaar vervoer. Reizigers in Vlaanderen zullen bij de mobiliteitscentrale terechtkunnen met vragen over openbaar vervoer in al zijn facetten: trein, tram, bus, deelfietsen en -wagens en flexsystemen. De centrale zal via een app, website en callcenter bereikbaar zijn. Ook specifieke doelgroepen - personen met een beperking bijvoorbeeld - zullen bij de centrale terechtkunnen met hun vragen.