Pittem - RPM - ontwerpend onderzoek
25/11/2021

Meer groen en gemeenschap (RUP)

Wat?

Gemeenten staan voor allerlei uitdagingen rond klimaat, water, open ruimte, mobiliteit, betaalbaar wonen enzovoort. Tegelijk moeten we meer gaan doen met minder ruimte en de al ingenomen ruimte zoveel mogelijk hergebruiken. Dat maakt projecten complexer, omdat er diverse ruimtelijke elementen, actoren en belangen bij betrokken zijn. In zulke gevallen is een aanpak met geïntegreerde ontwerpvoorstellen aangewezen.

Met dit project willen we de kern versterken met als doel de beleve­nis van de publieke ruimte verbeteren en de wooncapaciteit verhogen.

Rol WVI

Voor zo’n creatieve denkoefening is de formule van het ontwerpend onderzoek geknipt. Het is een cyclisch denkproces: ideeën worden uitgewerkt, vervolgens worden ze besproken, en daarna op basis van nieuwe inzichten op de tekentafel bijgestuurd en verfijnd. Klassiek bezorgt de gemeente ons alle nuttige informatie over de site, onze ontwerpers gaan een paar dagen aan de slag, koppelen dan terug naar de gemeente en verwerken de feedback in de ontwerpschetsen. Deze methodiek kan ook via een intensieve reeks van workshops met de stakeholders.

Over het project

Belangrijke doelstelling binnen deze ontwerpoefening is dat er meer groen geïntroduceerd wordt in het centrum van Pittem. Door de voorbouwlijn naar achter te trekken kunnen voortuinen worden voorzien waarbij, naast een parkeerplaats, per unit een onverhard deel en een boom wordt geplant. Er wordt een klein dorpspleintje op de hoek voorzien, wat voor sfeer en meer sociale interactie en relatie tot de bestaande publieke ruimte zorgt. Zo vermijden we ook een parkeerzone in het binnengebied, dat we nu als exclusieve groenzone kunnen inrichten. De privétuinen worden gereduceerd ten voordele van een grotere gemeenschappelijke tuin in het binnengebied. Deze tuin wordt toegankelijk gemaakt via verschillende doorsteken. Bovendien wordt een collectieve waterbuffer en groenzone voorzien met gemeenschappelijke fietsenstalling en doorsteken die op de grenzen liggen van de bestaande eigenaarsgrenzen.

Gezien de complexe eigendomsstructuur (4 verschillende privé-eigenaars) was het belangrijk het project in fases op te bouwen, waarbij elke eigenaar zelf kan starten, onafhankelijk van de andere eigenaars. Zo werden binnen het RUP enkele projectzones gedefinieerd waaronder de hoek tussen de Egemstraat en de Schuiferskappellestraat vlakbij de kerk en de markt.