KDV Energie
17/12/2021

KDV Energie

In vijf gemeenten – Ingelmunster, Oostrozebeke, Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke – begeleidt een intergemeentelijke renovatiecoach inwoners bij de energierenovatie van hun woning. Dat gebeurt via de formule van de kostendelende vereniging (KDV): WVI sloot met de vijf gemeenten een samenwerkingsovereenkomst af, wierf een renovatiecoach aan en stelt die nu ter beschikking van de gemeenten, die de werkings- en salariskosten delen op basis van de geleverde prestaties.

De renovatiecoach screent de woning grondig (o.a. met een infraroodcamera), formuleert een renovatieadvies en begeleidt de renovatie door bijvoorbeeld mee offertes op te vragen en premies aan te vragen. Door inwoners maximaal te ontzorgen, willen de gemeenten hen zoveel mogelijk over de streep trekken om hun woning energiezuiniger te maken. Senioren zijn de prioritaire doelgroep.

Nog toetreden tot de KDV?

De samenwerkingsovereenkomst voor de KDV heeft een vaste duurtijd van twee jaar, maar kan na afloop stilzwijgend worden verlengd. Eén keer per jaar – in het voorjaar – bekijkt de stuurgroep of nieuwe gemeenten tot de KDV kunnen toetreden, afhankelijk natuurlijk van de beschikbare capaciteit.

Ann Tack
Ann Tack
directeur diensten en expertise