SCEPA
13/10/2023

SCEPA | Samen tegen energiearmoede

Bij kwetsbare huishoudens kunnen hoge energieprijzen tot energiearmoede leiden: zij boeten in op hun wooncomfort, slagen er maar moeilijk in om aan hun energiebehoeften te voldoen of besteden meer dan 10 procent van hun inkomen aan energie. Sociale overheidsmaatregelen bieden slechts tijdelijk soelaas en bereiken lang niet alle kwetsbare groepen. Effectiever is een aanpak die het energieverbruik van de woning terugdringt.

Binnen het Interreg Noordwest-Europa-project SCEPA (Scaling up the Energy Poverty Approach) slaan we de handen in elkaar tegen energiearmoede door oplossingen en hulpmiddelen te delen en op te schalen. Zo worden er methodieken uitgewerkt om mensen in energiearmoede te sensibiliseren, begeleiden en ondersteunen, zodat ze haalbare energiebesparende ingrepen en renovaties kunnen uitvoeren.

Rol WVI

Zelf zal Energiehuis WVI in SCEPA een mobiel energieloket inzetten, waar bewoners gratis terechtkunnen voor informatie en advies. Met dat mobiele loket doen we vooral de wijken aan waarvan de bewoners niet geneigd zijn om zelf naar het Energiehuis te komen. Ook zetten we een drone met warmtecamera in. Door bewoners van woonwijken en appartementsgebouwen te confronteren met de vaak forse energieverliezen willen we hen motiveren om werk te maken van energetische renovaties. Met beide acties willen we dus vooral groepen ondersteunen die we anders maar moeilijk kunnen bereiken.

Projectpartners

Het Energiehuis WVI kreeg samen met 7 partners uit BelgiĆ«, Nederland, Frankrijk en Ierland groen licht van de Europese Commissie voor het Interreg Noordwest-Europa-project SCEPA. Van het totale budget dat WVI aan SCEPA besteedt, wordt 60 procent gesubsidieerd door de Europese Commissie.

  1. Lokale en regionale overheden: Projectleider Gemeente Arnhem (NL), Gemeente Leeuwarden (NL), Gemeente Luik (BE - WalloniĆ«) en WVI (BE - Vlaanderen)
  2. Energie- en sectorale instanties: South-East Energy Agency (IE), Agence Parisienne du Climat (FR)

  3. Onderzoeksinstituut: HAN University of Applied Sciences (NL)

  4. Netwerkorganisatie: European Association for Local Democracy (ALDA) (FR)

  5. Geassocieerde organisaties: Klimaatverbond (NL), Ministerie van Binnenlandse Zaken (NL), Plymouth (VK), LOGO Brugge-Oostende (BE), Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (DE), REScoop.EU, REScoop Wallonie (BE), Rassemblement des Associations de Promotion du Logement (RAPeL) ASBL.

Duur

Het project loopt nog tot 2027.

.

Labels

Labels