See2Do!
08/12/2021

See2Do! | Energierenovatie: doen door te zien

Wat?

Het project See2Do! onderzocht hoe burgers kunnen worden aangemoedigd om hun woning energetisch te renoveren. Dat gebeurde volgens het ‘Doen door Zien’-principe. Vlaamse en Nederlandse partners werkten een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan. Om hen te informeren wordt thermografie ingezet: lucht-, straat- en woningscans worden genomen en via een digitaal platform ontsloten. De begeleiding van de burger gebeurt via – digitale en fysieke energieloketten, energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (ketenorganisatie) enz.

Rol WVI

WVI is een van de vele Vlaamse en Nederlandse partners in See2Do! en voert het project uit in de gemeenten Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp. Het project sluit perfect aan bij de doelstellingen die werden vooropgesteld in het Burgemeestersconvenant. Daarin hebben gemeenten zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent terug te dringen. In See2Do! wil WVI onder meer onderzoeken of thermografie kan worden ingezet als sensibiliserend instrument.

Over het project

Met het Europese Interreg VA project See2Do! project wilden de Vlaamse en Nederlandse partners burgers bewust maken over de noodzaak van woningrenovatie en de stap te zetten om tot renovatie over te gaan. Om dit doel te bereiken werden 2 pistes bewandeld:

  • Het energieverlies zichtbaar maken via thermografie en de woningrenovatietool ‘Mijn warm huis’;
  • Het tonen van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve aspecten aan woningeigenaren en lokale overheden.

Om de impact van het project te meten is de Thomas More hogeschool nagegaan welke de effecten waren van de verschillende thermografische acties en de daaraan gerelateerde events. Daarnaast werd er een voor- en namonitoring uitgevoerd van de verschillende demonstratieprojecten om de impact van de gebruikte technieken op de CO2-uitstoot te evalueren.

De projectpartners namen verschillende soorten initiatieven om bewustwording rond woningrenovatie naar een hoger niveau te tillen: infoavonden, energieloketten, individuele huisbezoeken, digitale contacten (luchtthermografische foto’s van daken en ‘Mijn warm huis’).

Thomas More hogeschool heeft, in samenwerking met de partners, een vragenlijst opgesteld die bezorgd werd aan 1405 burgers. We ontvingen 721 ingevulde reacties. Uit de antwoorden blijkt dat dakisolatie en het vervangen van bestaande beglazing heel populair zijn en dat het voorzien van vloerisolatie de minst toegepaste maatregel is, hoewel er regionale verschillen zijn. In de provincie Oost-Vlaanderen is bv. muurisolatie heel populair.

Ook de huisbezoeken hebben het meeste effect, gevolgd door de infoavond. Op basis van de berekende CO2-besparingen zien we dat er effectief veel renovatie-acties werden uitgevoerd na deelname aan de verschillende See2Do!-events.

Binnen het project werden ook verschillende demonstratiegebouwen gerealiseerd:

  • Kantoorgebouw Igemo - Mechelen
  • Bibliotheek – Bekkevoort (Interleuven)
  • Dorpshuis – Hombeek (Mechelen)
  • Huis Hauwerstraat - Brugge
  • CC Binder – Puurs
  • Stadskantoor - Breda 
  • Cacaofabriek - Helmond

Ontdek alle resultaten in de laatste See2Do! nieuwsbrief

Projectpartners

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Aan West-Vlaamse kant zijn de partners de stad Brugge, Sociaal Verhuurkantoor Brugge, Vives, Syntra West en WVI. Wij werken in het project voor Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp.

Duur

Het See2Do! project is gestart op 1 mei 2016 en liep tot 29 februari 2020.