Ruimte om te ondernemen

Wij zijn WVI

Welkom bij WVI, de “West-Vlaamse Intercommunale”. What’s in a name? Wel, bij WVI werken we samen met 54 West-Vlaamse gemeenten. Onze focus ligt op het realiseren van klimaatbestendige ruimte. We richten ons zowel tot burgers, ondernemers en besturen. Met hen gaan we uitdagingen aan op het vlak van klimaat, energie, wonen, ondernemen, mobiliteit, natuur en milieu. Samen stuwen we West-Vlaanderen vooruit.

Ben jij als ondernemer op zoek naar een kwalitatieve en duurzaam ingerichte ruimte voor je bedrijf? Of zoek je een partner voor je het beheer en de nazorg van je terrein? Dan ben je bij WVI aan het juiste adres.

Wat doen we?

  • Gedifferentieerd ruimteaanbod voor bedrijven: van bedrijfsgronden tot bedrijfsverzamelgebouwen. Voor kleine en grote bedrijven tot heel specifieke doelgroepen.
  • Bedrijfsvriendelijk en -ondersteunend uitgiftebeleid: we gidsen het juiste bedrijf naar het juiste bedrijventerrein.
  • Kwaliteit als statement: we staan garant voor duurzaam en ruimte-efficiënt geplande en ingerichte bedrijventerreinen
  • Performant terreinbeheer: om de duurzame kwaliteit van onze bedrijventerrein  te garanderen, zetten we fors in op nazorg en beheer. We controleren of de verkoopvoorwaarden en verplichtingen worden nageleefd. Daarnaast vormen we het aanspreekpunt voor de bedrijven op het terrein en treden we op als gangmaker voor collectieve initiatieven zoals camerabewaking en gezamenlijke energieaankopen.

Een uitgebreid aanbod

01

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van vitaal belang voor het economisch klimaat in een gemeente, stad of regio. De vestigingsmogelijkheden die we ontwikkelen en verkopen bestaan grotendeels uit individuele bouwpercelen op bedrijventerreinen. De jongste jaren verkennen we ook alternatieve formules, zoals erfpacht, concessie, opstal en verhuring.

02

Ondernemen in de kern

Een bedrijvige handelskern vormt de motor van de gemeente. We begeleiden lokale besturen om proactief ruimte voor bedrijvigheid in de kern te creëren met de nadruk op een bredere functiemenging (wonen, werken en voorzieningen) en flexibilisering. Zo stimuleren we een blijvende bedrijvigheid.

03

Reconversie

Meer doen met minder ruimte: da's de uitdaging die we volop aangaan. Zo zetten we fors in op de reconversie en verdichting van bestaande sites, gebouwen en leegstaande panden die we omvormen tot een kwalitatieve en functionele stek voor de bedrijven en de nabije omgeving.

04

Revitalisering

We maken ook werk van de opwaardering van (ver)ouder(d)e bedrijventerreinen waar de kwaliteit van het openbaar domein onderhevig is aan de tijd. Denk maar aan verouderde infrastructuur, groenaanleg in slechte staat, onnodige verhardingen, bermstroken die als parkeerruimte worden gebruikt, enzovoort.