Oostkamp - Bedrijventerrein Rodenbach Zuid - werfwater
22/02/2022

Bedrijventerrein Rodenbach Zuid maakt werk van slim watergebruik

Wat?

De gemeente Oostkamp en WVI hebben met het bedrijventerrein Rodenbach Zuid de ambitie om een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein te realiseren. Cruciaal is het klimaatbestendig maken en houden van bedrijventerreinen, zodat ze een aantrekkelijke habitat blijven voor (nieuwe) bedrijven.

 

Rol WVI

In de transitie naar een klimaatbestendige leefomgeving is goed waterbeheer van vitaal belang. Niet alleen gezinnen dragen hierin verantwoordelijkheid, maar ook bouwwerven kunnen hun steentje bijdragen. Bij de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Rodenbach Zuid in Oostkamp werd veel belang gehecht aan het duurzaam omgaan met water waarbij de opvang en zuivering van water centraal staat.

 

Over het project

Op vrijwel elke werf is tijdelijke bemaling (het tijdelijk wegpompen van grondwater) noodzakelijk om de bouwwerken in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren. Zo vloeit het opgepompte water van de werf Rodenbach Zuid niet weg via de riool of beek, maar wordt het water ter beschikking gesteld aan de gemeentelijke groendienst, de brandweer en de lokale land- en tuinbouwers. De werf staat onder camerabewaking om het risico op misbruik te minimaliseren.