teamwork
22/02/2022

Burgemeestersoverleg Middenkust

Zeven gemeenten nemen aan het burgemeestersoverleg in de regio Middenkust deel: Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Gistel, Oudenburg en Ichtegem. De burgemeesters komen vier tot vijf keer per jaar samen. In de nieuwe bestuursperiode staat in heel wat gemeenten een nieuwe coalitie aan het roer. Het burgemeestersoverleg telt dan ook veel nieuwe gezichten, wat een inwerkperiode nodig maakte. Voorzitter in de nieuwe bestuursperiode is de burgemeester van Oudenburg, Anthony Dumarey.

 

Regiovorming op de agenda

Vanaf 2021 wil WVI voor elk van de vier regio’s een regionale ruimtelijke visie opmaken, voor een van deze vier thema’s: de energietransitie, een netwerk van groene en blauwe ruimtes, een openbaarvervoercorridor en het verweven van ruimte voor lokale economie. Met zo’n ruimtelijke visie kan de regio dan vlotter en coherenter inspelen op vragen van de Vlaamse overheid en eventueel ook Vlaamse en Europese subsidies aantrekken. Het burgemeestersoverleg kiest zelf het thema waar de regio op wil inzetten – bij voorkeur uiteraard een thema waarop realisaties op het terrein kunnen worden gekoppeld.

Een ander belangrijk gespreksonderwerp is de regiovorming, waarvoor de Vlaamse regering in oktober 2020 een conceptnota heeft uitgewerkt. Die nota bevat onder meer een voorstel om dertien regio’s af te bakenen. De gouverneurs kregen de opdracht om over die afbakening een adviesronde op te starten. Zowel in de regio Brugge als in de regio Oostende werden kritische opmerkingen geformuleerd, zodat de regiovorming ook in 2021 hoog op de agenda van het burgemeestersoverleg zal blijven.

Directeursoverleg

De coördinator van het burgemeestersoverleg Middenkust ondersteunt Exello.net, een vzw die de algemeen directeurs van gemeentebesturen verenigt.

Line Putseys
Line Putseys
coördinator burgemeestersoverleg Brugge en Middenkust