25/04/2024

Get Smart Inspiratiedag

Op 27 mei organiseert WVI de tweede editie van de Get Smart Inspiratiedag in Centrum d’Abdij in Brugge. Van 12.30 tot 17 uur krijg je een boeiend programma over digitale innovatie. De keynote wordt verzorgd door Lieven De Marez, professor Media, Technology & Innovation aan de UGent en directeur ‘societal innovation’ bij imec. Met de recent verschenen Digimeter als leidraad nemen we een duik in de trends en veranderingen op het gebied van digitale technologie in Vlaanderen. Tijdens de break-outs krijg je verrassende inzichten mee inzake artificiële intelligentie, goede praktijkvoorbeelden op vlak van digitale transformatie en ontdek je de innovatieve toepassingen voor woonrenovatie. We beginnen met een snelle lunch en eindigen met een gezellige receptie. Gelegenheid genoeg om bij te praten met collega's of om nieuwe kennissen op te doen. Wij zorgen voor alles, we vragen enkel jouw aanwezigheid en onverdeelde aandacht!


 

Programma

Keynote

Lieven De Marez 

Vlaanderen blijft digitaal versnellen, maar ook de digitale kloven en technologieparadoxen nemen steeds toe. De Digimeterstudie onderzoekt al 15 jaar hoe bezit, gebruik en de attitudes van Vlaanderen ten aanzien van digitale technologie en transformatie evolueren. In deze keynote geeft Lieven De Marez een inzicht in de voornaamste trends en veranderingen van het afgelopen jaar en presenteert hij de ‘finishfoto’ van de digitale versnelling die Vlaanderen in 2023 doormaakte. Op het kruispunt van al die veranderingen komen we vijf types (digitale) Vlamingen tegen en identificeren we de uitdagingen waar het lokaal beleid mee aan de slag moet, op het pad richting inclusieve digitale transformatie.

Bio

Lieven De Marez is als professor verbonden aan Universiteit Gent. Hij brengt vakken op het kruispunt van media, innovatie en maatschappelijke impact. Onderzoeksmatig leidt hij een interdisciplinaire onderzoeksgroep (imec-mict-ugent) en is hij directeur ‘societal innovation’ bij imec. De rode draad in al zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is de vinger aan de digitaliserende pols van Vlaanderen houden; en die inzichten in mens en maatschappij zo vroeg mogelijk en in elke fase van innovatieprocessen integreren. Een belangrijk fundament in al die activiteiten is de Digimeter, een jaarlijkse monitor naar het bezit, het gebruik en de attitudes van de Vlaming ten aanzien van digitale media en technologie.

Break-out sessie

SHIFT | Sofie Hatse

In Zuid-West-Vlaanderen hebben ze een duidelijke regionale visie: 'De lokale besturen van de regio werken samen aan een betere dienstverlening, waarbij de digitale transformatie een hefboom is om een warme, toegankelijke en lokale dienstverlening te verankeren.' Binnen het project SHIFT wordt dit vertaald naar een grootschalig programma met 5 subprojecten die allen met elkaar verbonden zijn. De dienstverlening wordt onder de loep genomen, maar ook de dienstverleners krijgen de nodige tools om de digitale transformatie aan te gaan. Kennis wordt gedeeld en er komen concrete afspraken die een toekomstgerichte organisatie mogelijk maken. 

Het project zit nu in de helft. Wat is er al gebeurd en wat staat er nog op het programma? Wat zijn de tussentijdse resultaten en welk impact hebben die op de huidige visie? Dat kom je allemaal te weten tijdens deze break-out!

Bio

Sofie Hatse is projectverantwoordelijke digitale transformatie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen | SHIFT. Haar taak is om de technische ondertoon van de transformatie te vertalen naar begrijpbare taal. Dankzij haar achtergrond in het sociaal werk, maakt ze steeds de link naar de menselijke kant van digitale transformatie, om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan en mee wil. Haar motto is: 'You can't stop the waves, but you can learn to surf'.

Break-out sessie

Woon- en wijkrenovatietool | Pieter Bosmans  (VITO)

Om het renovatietempo verder op te drijven, heeft de Vlaamse overheid EnergyVille/VITO ingeschakeld voor de ontwikkeling van een digitale renovatietool. Deze beslissing volgde op de succesvolle oplevering van het DITUR-project, waarin een digital twin-concept voor opgeschaalde renovaties werd ontwikkeld. 

In het project Digital Twin Wijkrenovatietool worden nauwkeurige databronnen gecombineerd met geavanceerde analyses om datagestuurde, collectieve renovatietrajecten te concretiseren en op te volgen. In deze sessie worden de drie eindpunten van het Digital Twin Wijkrenovatietool project besproken: de wijkrenovatietool, de woonrenovatietool en een bi-directionele API. De Wijkrenovatietool is specifiek gericht op lokale besturen en bepaalt de meest geschikte renovatie- en decarbonisatiestrategieën voor hele wijken. Dit resulteert in een helder overzicht van renovatiebehoeften en kansen voor collectieve trajecten op het gebied van technische installaties en isolatie.  De Woonrenovatietool kan, als tweede stap, gebruikt worden door het bevoegde Energiehuis in de betrokken stad of gemeente om individuele burgers verder te helpen met het bepalen van de optimale renovatiestrategie wat kan leiden tot meer collectieve trajecten. Als derde voorziet de Digital Twin Wijkrenovatietool in een ‘Application Programming Interface’ (API) voor experts en consultants in de bouwsector om het bredere collectieve renovatie-ecosysteem te ondersteunen. Deze API is een verzameling protocollen en tools waarmee verschillende softwaretoepassingen met elkaar kunnen communiceren en samenwerken, zodat experts en consultants de digitale database kunnen raadplegen.

Bio

Pieter Bosmans is burgerlijk ingenieur-architect die niet enkel praktijkervaring als architect opdeed, maar ook mee off-site oplossingen ontwikkelde voor grootschalige energetische renovatieprojecten in Frankrijk bij een Belgische start-up in staalframebouw.

Bij VITO werkt hij in de unit Water & Energy Transition (WET), waar hij de verworven inzichten in de praktijk kan toepassen bij onder andere het H2020 project oPEN Lab. Hij was verder onder andere projectmanager van de inspiratiekaart renovatiebeleid van VVSG en verschillende trajecten waar warmtezoneringskaarten en decarbonisatie roadmaps worden opgemaakt in opdracht van lokale besturen. Voor het agentschap Onroerend Erfgoed trekt hij bij VITO het onderzoek “Koolstofarm verwarmen en koelen van woningen met erfgoedwaarde”. Als product owner van de Wijkrenovatietool capteert hij de wensen en noden van lokale besturen en vertaalt deze naar productspecificaties.

Break-out sessie

Machine Learning as a Service | Geert Sinnaeve (Stad Roeselare)

De Stad Roeselare is samen met Brugge en Knokke-Heist het platform Machine Learning as a Service aan het opzetten. Met dit platform zullen gebruikers eenvoudig kunnen kiezen uit een scala aan beschikbare beelden en algoritmes om snel en efficiënt waardevolle inzichten te genereren. Of het nu gaat om beeldherkenning, classificatie of patroonherkenning, het platform neemt de complexiteit weg zodat gebruikers zich kunnen concentreren op het benutten van de resultaten zonder uitgebreide kennis van machine learning-algoritmes.

Door MLaaS te gebruiken ontvang je direct bruikbare datasets die je helpen om je inventarissen up-to-date te houden en processen te optimaliseren. Denk hierbij aan het monitoren van de kwaliteit van wegdek en wegmarkeringen, het efficiënt plannen van weginfrastructuurbeheer, het verbeteren van groenbeheer, en nog veel meer. Door Machine Learning technologie op een efficiënte manier in te zetten, kunnen lokale besturen een meer gericht en datagedreven beleid ontwikkelen. Dit draagt bij aan een betere dienstverlening en een verhoogde levenskwaliteit voor burgers. Ontdek in deze sessie hoe MLaaS ook jouw organisatie kan transformeren.

Bio

Geert Sinnaeve is Directeur ICT Shared Services bij Stad Roeselare.

Break-out sessie

Rondetafelgesprekken

Zin in een meer interactieve invulling van je tijdslot? Sluit je dan aan bij de ronde tafelgesprekken over onder andere GIS en AI. In kleine groepjes worden actuele projecten kort toegelicht. Daarna krijgt de topic op basis van Q&A verder vorm. 

  • Data zonnepanelen (PV): Hoeveel PV-installaties zijn er in jouw gemeente en waar liggen ze (niet)? De gegevens van de installaties zijn in detail gekend bij de premieverstrekkers, maar die datakluizen blijven gesloten voor gemeentebesturen. Die informatie is nochtans zeer belangrijk om vorm te geven aan het lokaal beleid inzake hernieuwbare energie. Hoe kan je als gemeente via omwegen toch aan de slag met die relevante data? 

    Bart Boute, expert GIS WVI, brengt een GIS-analyse van de situatie as-is op onze daken en een doorrekening van het onbenutte potentieel (case: bedrijventerreinen).

     

  • Low code participatietool: In de context van de ‘low code evolutie’ binnen applicatieontwikkeling ging WVI samen met Howest aan de slag om een toepassing te bouwen die inzetbaar is als participatietool voor lokale besturen. Microsoft Power Pages werd gekozen als middel om dit te verwezenlijken. Ontdek hoe dit project tot stand is gekomen, wat de toegevoegde waarde is van zo’n low code toepassing en hoe die inzetbaar zal zijn voor bevragingen binnen jouw gemeente.

    Ward Steeman is projectverantwoordelijke Smart Cities bij WVI, Denis Vercruysse is student Toegepaste Informatica bij Howest met een fascinatie voor AI en machine learning. 
Dit event is gratis. Je kan je inschrijven via het onderstaande formulier.

Event: Get Smart Inspiratiedag

Wanneer: Maandag 27 mei | vanaf 12.30 tot 17.00 uur

Locatie: Centrum d'Abdij | Brugge, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge


 

Inschrijven

Break-out sessie 1
Break-out sessie 2
Food & drinks