KDV Omgeving
22/02/2022

KDV Omgeving

In 2017 werd de KDV ‘intergemeentelijke dienst omgeving’ opgericht. De bestaande dienstverlening, de behandeling van het stedenbouwkundig luik bij omgevingsvergunningsaanvragen voor de gemeenten Vleteren en Kortemark (2 dagen/week), werd hierin opgenomen.
 

Ondersteuning van de stedenbouwkundige dienst

Is iemand van de stedenbouwkundige dienst er even tussenuit? Of heb je tijdelijk te veel werk op de plank? Of wil je een tweede opinie omtrent een complex dossier? Wij kunnen op vraag de gemeente tijdelijk ondersteunen en inhoudelijk de besluitvorming omtrent vergunningen samen met jullie helpen voorbereiden.

David Vandecasteele
David Vandecasteele
coördinator ruimtelijke planning en mobiliteit