Midwest
22/02/2022

Burgemeestersoverleg Midwest

Sinds 2004 zorgt het Midwestoverleg voor intergemeentelijke samenwerking in regio Midwest. In deze maandelijkse bijeenkomsten zijn de zestien Midwest-besturen vertegenwoordigd door de burgemeester. De deelnemende besturen zijn Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Naast de burgemeesters, nemen ook de gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen, de algemeen directeur van WVI, een algemeen directeur van één van de Midwest-besturen en de algemeen directeur van Midwest deel.

Het Midwestoverleg bereidt de bijeenkomsten van de bestuursorganen van DVV Midwest voor op basis van de input van het dagelijks bestuur, clusters en intervisiegroepen. De input van de thematische clusters en intervisiegroepen vormt de basis voor de bespreking van de diverse punten. Een maandelijks regionaal managementteam bereidt de verschillende punten nauwgezet voor.
 

Directeursoverleg

Ongeveer vijfwekelijks is er overleg met de algemeen directeurs en adjunct algemeen directeurs uit de regio. Dit forum biedt de algemeen directeurs de mogelijkheid om een helikopterzicht te behouden, kennis te delen, advies te geven/vragen.

DVV Midwest

DVV Midwest

Eind 2017 kreeg die hechte samenwerking een sterker juridisch kader door de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest. Die moet de gemeenten meer bestuurskracht geven en hen wapenen om uitdagingen efficiënter aan te pakken. De vennoten van de DVV zijn 16 gemeenten in de regio en WVI, die de algemeen directeur van de DVV Midwest levert.

www.midwest.be

Pijlers

De werking van de DVV Midwest steunt op drie pijlers: de regionale samenwerking verdiepen, samen regionale projecten opzetten en realiseren en intergemeentelijk personeel delen en aan het werk zetten. Daarnaast willen de gemeenten bestaande en nieuwe vormen van samenwerking zoveel mogelijk inkantelen in de DVV.

Samen met partners wil de DVV Midwest onder meer de volgende ambities realiseren.

 • Cultuur. Een cultuurplatform Midwest krijgt vorm, onder meer door inkanteling van projectvereniging BIE en het intergemeentelijk archiefteam en de uitrol van een eengemaakt bibliotheeksysteem.
 • Vrije tijd. Het aantal samenwerkingsverbanden wordt gereduceerd om ze efficiënter te maken. De DVV Midwest pleit voor een decreetswijziging, zodat in de regio een Jeugdplatform kan worden opgericht. In 2020 worden de eerste activiteiten via Sport Midwest uitgerold. Het gezamenlijk subsidiedossier werd door de Vlaamse overheid overigens erg gunstig beoordeeld – een bewijs te meer dat samenwerking loont.
 • Vervoer. De Midwestgemeenten zijn ingedeeld in vervoerregio Roeselare. Daarvoor wordt een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt.
 • Ruimte. Een regionaal gedragen visie moet als beleidskader fungeren voor beslissingen rond duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Ook wordt onderzocht hoe verstedelijkte, industriële gebieden via groenblauwe links kunnen worden verbonden met de open ruimte.
 • Milieu. Midwest is pilootregio voor het burgemeestersconvenant 2030 en zet in op rationeel waterbeheer en een regionaal dierenasiel.
 • Welzijn. Blikvangers zijn o.a. de oprichting van het Welzijnsplatform Midwest en afstemming tussen de woonwinkels. Vijf gemeenten richten samen met de DVV Midwest een interne dienst voor preventie op het werk op.
 • Economie. Er komt een visie en strategie voor de duurzame inplanting van bedrijventerreinen in de regio en voor de reconversie van sites. De DVV werkt ook aan de opwaardering van de kanaalzone en ondersteunt lokale handelaars.
 • Digitaal. Tegen eind 2021 komt er een visie voor de digitale regio Midwest.
 • Facility. Er wordt bekeken of gemeenten gezamenlijk kunnen aankopen en of een regionaal logistiek punt gemeenten kan helpen om materiaal met elkaar uit te wisselen.

Door op verschillende vlakken ondersteuning te bieden, kunnen lokale besturen zich focussen op hun kerntaken en professionele dienstverlening naar de burger toe. Midwest ondersteunt onder andere bij:

 • beheers-, beleidsmatige en uitvoerende taken;
 • uitvoeren van projecten in opdracht van en onder voorwaarden bepaald door de deelnemers;
 • aanstellen van intergemeentelijk personeel;
 • adviesverlening en belangbehartiging;
 • organiseren van overleg, netwerking en opleiding.

Midwest gaat ook steeds opportuniteiten na om bestaande en nieuwe vormen van samenwerking in te kantelen in de regionale structuur. 

Benieuwd naar de werking van DVV Midwest?
Saskia Verriest
Saskia Verriest
coördinator burgemeestersoverleg Midwest