03/03/2023

Architectuurwedstrijd

De voormalige site van de oude brouwerij Louwaege lag pal in het dorpscentrum van Kortemark. In 2006 besliste de gemeente Kortemark om de gebouwen en de bedrijfsgronden – met een totale oppervlakte van ongeveer 7.600 m²  - aan te kopen: een verwaarloosde, ontoegankelijke wirwar van gebouwen en constructies met een grote impact op het dorpsleven.

Het gemeentebestuur klopte in 2007 aan bij WVI om het project als regisseur te begeleiden bij de herontwikkeling. Samen met de gemeente werd een breed gedragen ontwikkelingsvisie (projectdefinitie) opgemaakt. Daarin analyseerden we de locatie en het dorpsweefsel, verkenden we de potenties van het project en zetten we de krijtlijnen uit. Dit resulteerde in een gemengde invulling (wonen, publieke functies, erfgoed, …) met een goede doorwaadbaarheid via een autovrij plein en doorsteken naar de aanwezige straten. Deze projectdefinitie werd in 2009 goedgekeurd met respect voor de erfgoedwaarden van de brouwerij: de 3 torens worden behouden.

WVI organiseerde vervolgens een architectuurwedstrijd in drie fasen om zo een architecturaal kwalitatief en stedenbouw­kundig verantwoorde vertaling van het program­ma te realiseren. Voor elke fase stelde WVI een gedetailleerde wedstrijd­bundel met relevante beoordelingscriteria op. Er werd een vakkundige jury samengesteld. Fase 1 was een open oproep naar ontwerpers om een kwalitatief architecturaal en stedenbouwkundig concept uit te werken. Uit de 19 anonieme inzendingen koos de jury drie onderling verschillende concepten voor verdere uitwerking (fase 2) die - tegen betaling - verder werden uitgewerkt tot architecturale vooront­werpen (inclusief maquette). Deze voorontwerpen werden vervolgens door dezelfde jury beoordeeld waarbij twee ontwerpen werden weerhouden om de oproep naar projectontwikkelaars (fase 3) te lanceren. Zij werden uitgenodigd om voor een van de twee weerhouden ontwerpen een offerte op te maken. De gemeente Kortemark zal de gronden verkopen aan de winnende projectontwikkelaar.

Het gerealiseerde inbreidingsproject is van de hand van Salens Architecten, aannemers Artes (bouw) & Penninck (openbaar domein) en projectontwikkelaar CAAAP. In 2022 verhuisde de bibliotheek en de diensten vrije tijd en toerisme naar de 'De Mouterij', centraal in het binnengebied.

Dit kleinschalig inbreidingsproject heeft een enorme positieve impact op het dorpsleven van Kortemark.

---

Beeld © Salens architecten

Zicht vanaf het nieuwe Brouwersplein in Kortemark met (zorg)wonen en publieke programmatie.

Björn Denecker
Björn Denecker
ruimtelijk planner / projectverantwoordelijke Suikerfabriek