Diksmuide - Oude Barriere
06/01/2022

Kwaliteitsinjecties voor oudere bedrijventerreinen

Met doelgerichte kwaliteitsinjecties wil WVI op oudere bedrijventerreinen de beeldkwaliteit op peil houden – en zo dure revitaliseringen voorkomen. De nieuwe aanpak zet in op checks en rapportage bij elke doorverkoop, financiële waarborgen en toezicht.

Als ontwikkelaar en beheerder van bedrijventerreinen is WVI in West-Vlaanderen toonaangevend. Dit impliceert een grote verantwoordelijkheid om permanent in te spelen op nieuwe evoluties en de kwaliteit van onze bedrijventerreinen op peil te houden. Onze strategie voor duurzame bedrijventerreinen blijven we daarom permanent bijsturen en actualiseren. We maken ze nu klaar voor de transitie naar circulaire bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein als visitekaartje

Een belangrijk onderdeel van onze strategie is het beheer van onze terreinen, waarmee we de kwaliteit en de uitstraling van onze vestigingslocaties willen vrijwaren. Een uitgekiend en duurzaam inrichtingsplan draagt daar zeker toe bij, maar nauwgezette opvolging is nodig om de beoogde duurzame kwaliteit blijvend te garanderen. Daarom zien we erop toe dat de kopers de contractuele verkoopvoorwaarden naleven. De bedrijven appreciëren onze inspanningen: ze beseffen dat degelijk beheerde bedrijventerreinen hun imago en uitstraling ten goede komen en hun vastgoed en investeringen beter doen renderen.

Voor de oudere bedrijventerreinen wil WVI nu een tandje hoger schakelen. Daar staat de kwaliteit van het openbaar domein immers niet overal op peil: verouderde infrastructuur, groenaanleg in slechte staat, onnodige verhardingen, bermstroken die als parkeerruimte worden gebruikt enz.

De subsidies die de Vlaamse overheid toekent om zulke oudere terreinen volledig te revitaliseren, zijn geëvolueerd van vroeger 85 procent naar nu 70 procent. Van lokale besturen wordt dan ook een forse cofinanciering verwacht, wat zo’n complete revitalisering eigenlijk financieel onhaalbaar maakt. Daarom heeft WVI een nieuwe aanpak in de steigers gezet, die vanaf 1 januari 2021 werd ingevoerd. De ambitie is om druppelsgewijs, bij elke transactie, kwaliteitsimpulsen in het bedrijventerrein te injecteren. Op die manier willen we de eigenaars ook sensibiliseren om de beeldkwaliteit van hun perceel op peil te houden.

Nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak combineert sensibilisering met terreinbezoeken, inventarisatie en rapportage, financiële waarborgen en checks achteraf:

  • Bij elke doorverkoop of andere vastgoedtransacties – wordt WVI door de notaris op de hoogte gebracht. 
  • De verkoper betaalt eenmalige dossierkosten. Daarin zitten onder meer de kosten voor rapportage en toezicht.
  • Voor de transactie doorgang kan vinden, komt de WVI-terreinbeheerder ter plaatse om een inventaris op te maken van de groenaanleg op het perceel en de aangrenzende bermstroken: is het groen conform de verkoopvoorwaarden, zijn de bermen niet verhard of ingenomen als
  • stapelruimte of parkeerplaats, bestaan ze uit mooie gazonstroken die alleen worden onderbroken door in- en uitritten, zijn die in- en uitritten aangelegd zoals het hoort?
  • WVI deelt de bevindingen in een rapport mee aan de notaris en de bedrijven.
  • Blijken groenaanleg en bermstroken conform de verkoopvoorwaarden, dan hoeft de koper geen waarborgen te betalen.
  • Is dat niet het geval, dan dient de koper het nodige te doen en betaalt daartoe een waarborg voor groenaanleg en/of een waarborg voor bermstroken.
  • Eén jaar na de transactie komen onze terreinbeheerders opnieuw ter plaatse om te controleren of de gevraagde aanpassingen zijn uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan kan WVI het nodige doen.
Hans Vanden Bussche
Hans Vanden Bussche
terreinbeheerder | verantwoordelijke terreinbeheer