Sint-Niklaaskerk - Westkapelle - herbestemming
11/02/2022

De Provincie West-Vlaanderen brengt vier keer per jaar heel wat partners samen om informatie uit te wisselen over de visie, het traject en de concrete plannen rond de toekomst van parochiekerken. Naast de gemeenten en de intercommunales Leiedal en WVI nemen ook andere actoren deel, zoals het CRKC, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het bisdom Brugge en provinciale diensten zoals cultuur. Er komen materies aan bod als kerkelijke en burgerlijke wetgeving, subsidies vanuit het erfgoeddecreet, het decreet op erediensten en binnen- en buitenlandse voorbeelden.

Door deze actoren bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen, komen de gemeenten en partners tot een goede en gefundeerde visie voor hun parochiekerken.

Laat je inspireren door meer dan 250 voorbeelden
Line Putseys
Line Putseys
coördinator burgemeestersoverleg Brugge en Middenkust

Labels

Labels