Lo-Reninge - mobiliteitsplan
22/02/2022

Samen nadenken over verkeersleefbaarheid

Wat?

Het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft de ambitie om haar kernen autoluwer te maken, het vrachtverkeer zoveel als mogelijk te weren en de kernen kwalitatiever in te richten voor haar inwoners.

 

Rol WVI

Om deze opdracht in goede bannen te leiden, heeft het stadsbestuur WVI onder de arm genomen.

 

Over het project

In een eerste fase werden verkeerstellingen en snelheidsmetingen geanalyseerd en de problemen in kaart gebracht voor de vier dorpskernen afzonderlijk. Op basis van deze verworven informatie, heeft WVI potentiële scenario’s uitgewerkt met als doel de verkeersleefbaarheid te verhogen. Midden november 2019 organiseerde het stadsbestuur voor haar inwoners twee infomarkten waar het onderzoek en de scenario’s voor alle dorpskernen werden toegelicht. Inwoners kregen op hun beurt tot eind 2019 de mogelijkheid om hun ideeën en bemerkingen rond deze studie door te geven. In 2020 gaan we verder aan de slag met alle opmerkingen en nieuwe voorstellen.

Margo Swerts
Margo Swerts
Expert mobiliteit