02/03/2023

Design & Build

De Stad Veurne heeft WVI ook aangesteld als projectregisseur voor het nieuwe kantoor van StAPwest, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek, waar 720 leerlingen en 40 leerkrachten terecht zullen kunnen. Dat kantoor – met lesruimtes, repetitiezalen en een uitvoeringszaal – wordt ondergebracht in de casco-sokkel van de Suikertoren, grenzend aan het toekomstige Suikerplein op de Suikerfabriek-site in Veurne.

Voor deze opdracht wordt gekozen voor een ‘Design and Build’-formule. Om die formule te doen slagen, is het erg belangrijk dat het programma van eisen zeer gedetailleerd wordt uitgeschreven in de opdrachtdocumenten. Daarvoor loopt er nu een participatief voortraject met alle stakeholders, dat door WVI wordt begeleid.

---

Foto © ION
In de plint van de Suikertoren op Suikerpark Veurne komt de StAPWest.

Björn Denecker
Björn Denecker
ruimtelijk planner / projectverantwoordelijke Suikerfabriek