Kortemark - zwaar vervoer
23/11/2021

Zwaar verkeer gezamenlijk aangepakt

Wat?

Veel gemeenten proberen het doorgaand zwaar verkeer uit hun woonkernen te weren. Voor een efficiënte oplossing kan het nuttig zijn om het probleem op een grotere schaal te bekijken. De gemeenten Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Torhout werken sinds april 2017 hiervoor samen. Met succes!

Rol WVI

Kortemark vroeg aan WVI om gesprekken aan te knopen met de buurgemeenten.

Over het project

De gemeente Kortemark had de aanpak van het doorgaand zwaar verkeer als prioriteit opgenomen in het mobiliteitsplan. Toch lag een oplossing niet meteen voor de hand: lokale bedrijven – die vaak in of vlak bij de kern liggen – mochten immers niet worden afgesneden. En vooral: op het grondgebied van Kortemark waren nauwelijks geschikte omleidingswegen beschikbaar. Die moesten worden gezocht in het hoofdwegennet, dat zich ook op het grondgebied van de buurgemeenten uitstrekt.

Met zonale verbodsborden werden twee zones afgebakend die grotendeels samenvallen met het hogere wegennet. Binnen deze zones is enkel lokaal zwaar vervoer alsook landbouwvoertuigen toegelaten. Het doorgaand zwaar vervoer moet rond beide zones rijden op het hogere wegennet.

Naast deze vastgelegde zones helpen ook straatverboden om in smallere straten en in sommige schoolomgevingen het zwaar vervoer te weren.

Vanaf  januari 2018 werd de gewestweg N35 bijkomend opgenomen binnen de kilometerheffing. Dit betekent dat vrachtwagens vanaf 3.5 ton op deze weg zullen moeten betalen voor de gereden kilometers. Deze maatregel kan tot gevolg hebben dat vrachtwagens de N35 zullen proberen mijden en alternatieve lokale wegen zullen opzoeken.

Zo zal de handhaving binnen de lokale zones van tonnagebeperking nog belangrijker worden om een dijk te werpen tegen dit ontwijkgedrag.