Ieper - De Vloei
16/12/2021

Klimaatbestendige wijk De Vloei

Wat?

De realisatie van het ambitieuze, duurzame woonproject De Vloei ging reeds in 2013 van start. Het stadsuitbreidingsproject was zijn tijd ver vooruit, en fungeerde als voorbeeldproject voor duurzaamheid. De Vloei telt 257 woongelegenheden, waarvan een 70-tal appartementen

Rol WVI

In het pilootproject De Vloei heeft WVI de stad begeleid bij het opstellen van de ambities voor de wijk, het doorvertalen van deze ambities rond duurzaamheid en beeldkwaliteit in een verkavelingsplan en zetelt WVI in het toetsteam dat de voorontwerpen van de bouwwerken adviseert op vlak van duurzaamheid, beeldkwaliteit en stedenbouw.

Over het project

De duurzame stadsuitbreiding De Vloei ligt ten oosten van Ieper, tussen de twee invalswegen die elkaar ontmoeten bij de Menenpoort. Op een oppervlakte van 10 hectare werden afgelopen decennium 257 woningen gerealiseerd. De naam van de nieuwe wijk verwijst naar het water, een element dat in de duurzame wijk een belangrijke rol zal spelen. Het project heeft vier partners: de Stad Ieper en WVI bieden betaalbare kavels aanbieden, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak bouwt sociale woningen en een projectontwikkelaar realiseert instapklare woningen.

De vier partners hebben hun afspraken om een duurzame wijk te realiseren vastgelegd in een ambitienota. Die werd vervolgens vertaald in een masterplan. Bij het ontwerp van de wijk is nagedacht over ruimte en groen, energie, water en materialen. Er is veel plaats voorzien voor ontmoeting en spel. De groene ruimte dicht bij de woningen biedt extra ontmoetingsplaatsen en rustige hoekjes. De wijk wordt verkeersluw ingericht om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. De wijk krijgt een innoverende, kwaliteitsvolle uitstraling door aandacht te besteden aan nieuwe architectuur in een gelijkvormig concept waarbij woonkwaliteit en betaalbaar wonen een evenwicht vinden.

Zo is De Vloei ook een klimaatbestendige wijk. Het project maakt  deel uit van Future Cities, een Europees Interreg IVB project in het programma Noord-West-Europa. Acht partners uit Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en BelgiĆ« werken samen rond het thema klimaatadaptatie. Future Cities krijgt subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Trui Naeyaert
Trui Naeyaert
coƶrdinator wonen