Pentahelix
13/12/2021

De gemeente Koksijde werkt – binnen het regionale samenwerkingsverband ‘Van Zee tot IJzer’ – samen met WVI voor het opmaken van het Klimaatplan 2030 in het kader van het Burgemeestersconvenant.

Zo werd in het voorjaar van 2021 een klimaatatelier georganiseerd waarop bewoners en ondernemers samen nadachten over goede acties in het klimaatplan. De gemeente Koksijde wil hier – op vraag van haar inwoners – een vervolg aan te breien in de vorm van een vervolg-klimaatatelier.

Koksijde ziet dit niet als eenmalig initiatief, maar wil verder samenwerken met de geëngageerde inwoners die zich in de loop van dit traject hebben aangeboden. Hierbij denkt men niet aan een klassieke adviesraad, wel aan een meer dynamische formule waarbij men in een flexibel kader ideeën kan aftoetsen.

De stafmedewerker participatie van WVI begeleidt deze oefening. We willen tot een formule komen waarbij bewoners en bestuur de krachten bundelen om samen een goed klimaatplan te schrijven, en belangrijker, om samen het plan ook in de praktijk uit te voeren.

Karen Viaene
participatie en procesbegeleiding