Bestuur

Raad van bestuur

WVI wordt geleid door een raad van bestuur. Dat bestuursorgaan telt 18 leden en komt doorgaans 18 keer per jaar samen. De 15 stemgerechtigde leden, 5 per regio, worden aangevuld met 3 leden uit de oppositie, met raadgevende stem. Zoals het statutair vastgelegde genderquotum dat bepaalt, telt de raad van bestuur 5 vrouwen.

Deze raad bestuurt WVI in de beleidsperiode 2019-2024, bijgestaan door de algemeen directeur en de directeur van WVI. Ze staat in voor het dagelijks beheer van WVI als publiek bedrijf. De raad werd op 28/02/2019 opnieuw samengesteld.

Samenstelling raad van bestuur:

Ondervoorzitter Kurt Claeys, ondervoorzitter Peter Roose en voorzitter Kris Declercq (v.l.n.r.)

 • Kris Declercq, voorzitter WVI
 • Kurt Claeys, ondervoorzitter WVI
 • Peter Roose, ondervoorzitter WVI
 • Jurgen Content, bestuurder WVI
 • Dirk De fauw, bestuurder WVI
 • Gauthier Defreyne, bestuurder WVI
 • Christof Dejaegher, bestuurder WVI
 • Ann-Sophie Himpe, bestuurder WVI
 • Lieven Huys, bestuurder WVI
 • Els Kindt, bestuurder WVI
 • Caroline Maertens, bestuurder WVI
 • Sylvie Thieren, bestuurder WVI
 • Toon Vancoillie, bestuurder WVI
 • Luc Vannieuwenhuyze, bestuurder WVI
 • Sandy Vanparys, bestuurder WVI
 • Franky De Jonghe, bestuurder WVI raadgevende stem
 • Wouter Vanlouwe, bestuurder WVI raadgevende stem
 • Veerle Vervaeke, bestuurder WVI raadgevende stem

Algemene vergadering

De algemene vergadering telt 55 leden en komt twee keer per jaar bijeen. Het belangrijkste agendapunt is doorgaans de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening (in het voorjaar) en de goedkeuring van de begroting (in december).

Bekendmaking

De lijst van besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering worden bekendgemaakt op de website van WVI.

Het publiek kan inzage krijgen in de besluiten conform de wetgeving openbaarheid van bestuur.