Suikerfabriek
22/02/2022

Suikerfabriek Veurne

De 49 hectare grote Suikerfabriek-site in Veurne wordt door WVI omgevormd tot een kwalitatief en duurzaam nieuw stadsdeel. Het masterplan mikt op een gemengde stedelijke ontwikkeling: een nieuwe multifunctionele woonwijk met een groot recreatief stadspark, een omvangrijk natuurgebied en ruimte voor bedrijvigheid. De omvang en complexiteit van het project verklaart meteen de lange voorbereidingstijd.

 

Nieuw leven, nieuwe kansen

Een eerste teken van “nieuw leven” was de realisatie van het beheer- en natuureducatief centrum, ’t Suikerklontje, gebouwd door WVI met Europese subsidies. Stad Veurne staat vandaag in voor het beheer van het ontmoetingscentrum dat zal uitgroeien tot het kloppend hart van het natuurgebied.

volkstuinpark-suikerpark en torens

Volkstuinpark Allonshof

Naast ’t Suikerklontje werd ook het ecologisch volkstuinpark Allonshof met subsidies van de VLM door WVI aangelegd in een participatief traject  met projectpartners Stad Veurne,  Tuinhier Veurne, Natuurpunt Westkust en de tuinders. Hier zijn ondertussen een 20-tal gezinnen actief onder begeleiding van Tuinhier Veurne. De ruimte rond ‘t Suikerklontje werd ingericht in overeenstemming met de beoogde landschaps- en natuurwaarden.

Een ambitieuze reconversie

Van het totale projectgebied wordt 15 hectare ingevuld als natuurpark en wordt 16 hectare gereserveerd voor een duurzaam bedrijventerrein, gerealiseerd en beheerd door WVI. Het gebied met de woonontwikkeling beslaat 18 hectare en zal meer dan 600 woningen tellen, met een mix van verschillende woonvormen. Voor de ontwikkeling van het woonproject en het bijbehorende stadspark koos WVI en de stad Veurne voor een publiek-private samenwerking (PPS). In onze zoektocht naar een private partner lag de lat inzake beeldkwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zeer hoog. Projectontwikkelaar ION werd in 2017 laureaat van de PPS-wedstrijd.

publiek uitkijkpunt Suikerklontje

Publiek uitkijkpunt 't Suikerklontje

De contouren van het nieuwe multifunctionele stadsdeel tekenen zich stilaan af. In 2019 lanceerde projectontwikkelaar ION de commercialisering van de eerste fase van het woonproject Suikerpark. De eerste bewoners namen eind 2020 hun intrek in de woningen en appartementen langs de Suikerbietstraat. Gezien de succesvolle verkoop van de eerste fase en de voortgang van deze bouwwerken wordt binnenkort de aanvraag omgevingsvergunning tot verkavelen ingediend voor de volgende fase 2 (80-tal woningen).

Innovatief warmtenet

Ook het warmtenet, dat restwarmte uit het nabijgelegen bedrijventerrein zal gebruiken voor de nieuwe woonwijk, krijgt vaste vorm. WVI zal de ‘missing link’ tussen de restwarmtebron en de eerste fase van Suikerpark in 2022 realiseren, in samenwerking met Fluvius.

De infrastructuurwerken van het nieuwe regionale bedrijventerrein Suikerfabriek werden in 2021 afgerond. De eerste bedrijven zijn aan het bouwen. Het bedrijventerrein sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Veurne I en wordt geïntegreerd in het bestaande dijkenlandschap, met het natuurgebied Suikerwater als ruimtelijke overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein. Voor dat natuurgebied had WVI al eerder een natuurbeheerplan opgemaakt. Dat wil de water- en moerasvogels maximaal beschermen door het gebied aangepast in te richten en te beheren.

SLIC - slimmere straatverlichting - Suikersite - Veurne

Slimme fietsinfrastructuur

De provincieraad gaf ook haar zegen op de samenwerkingsovereenkomst tussen WVI, stad Veurne en de provincie voor de aanleg van twee fietspaden binnen het Fietsfonds. Bovenop de dijken werden fietspaden met intelligente volgverlichting aangelegd, die voorjaar 2021 in gebruik werden genomen. Zo wordt de suikersite per fiets verbonden met de binnenstad, de stationsomgeving, het bedrijventerrein en vindt het aansluiting op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Het fietspad is uitgerust met intelligente volgverlichting waarbij het licht pas aangaat wanneer een fietser of voetganger wordt gedetecteerd. Dit is mogelijk gemaakt via het Europees project SLIC en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Op die manier wordt CO2 uitgespaard en is de natuurverstoring tot een minimum beperkt. 

WVI finaliseert momenteel de resterende natuurinrichtingswerken en dan is ca. 2/3 van het nieuwe stadsdeel gerealiseerd.

 

Volg de ontwikkelingen van de Suikersite op de voet
Björn Denecker
Björn Denecker
ruimtelijk planner / projectverantwoordelijke Suikerfabriek