02/03/2023

Aanstellen ontwerper, ook voor politiezones

Gemeenten hebben niet altijd de gespecialiseerde kennis en ervaring om complexe projecten tot een goed einde te brengen. WVI beschikt over deskundige, multifunctionele teams om hen bij te staan, tot en met de oplevering. Het traject begint al met de zoektocht naar de ontwerper, waarvoor we in samenspraak met de opdrachtgever de juiste formule kiezen: een architectuurwedstrijd, een mededingingsprocedure met onderhandeling, enz.
 

Zijdelingse in-house opdracht

Niet alleen voor de gemeente kan WVI als projectregisseur optreden. Dat kan bijvoorbeeld ook voor politie- en brandweerzones. Omdat onze gemeenten-vennoten als toezichthouder in die structuren vertegenwoordigd zijn, kan die regieopdracht via een zijdelingse in-house opdracht worden gegund aan WVI. De opdracht is dan niet onderworpen aan de regelgeving voor overheidsopdrachten, wat de opdrachtgever heel wat administratieve en juridische rompslomp bespaart.

Politiezone Kouter – die de gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout omvat – gaf WVI begin 2019 de opdracht het traject te begeleiden dat een ontwerper moest opleveren voor het nieuwe centrale politiegebouw in Torhout. Voor dit programma werden twee gebouwen in de Ambachtstraat gekocht. Aanvankelijk was het de bedoeling om die twee loodsen te renoveren, maar na een terreinbezoek en analyse door WVI bleek dat het programma van eisen in zo’n renovatie moeilijk te realiseren viel en mogelijk ook duurder zou uitvallen. Op suggestie van WVI koos de Politiezone Kouter daarom voor nieuwbouw: die bood volop mogelijkheden om compact, duurzaam en energie-efficiënt te bouwen én de interne werking van de politiediensten te optimaliseren.
 

Intensief traject

Om een ontwerper aan te wijzen, werd gekozen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. WVI maakte een selectieleidraad op en na publicatie stelden achttien ontwerpers zich kandidaat. Een selectiecommissie – met o.a. vertegenwoordigers van WVI, de Politiezone Kouter, twee burgemeesters, de directeur facility van Torhout en met juridische ondersteuning door Rasschaert advocaten – screende de deelnemingsaanvragen en koos zes kandidaten voor de volgende fase. Aan hen werd gevraagd een offerte in te dienen, conform het door WVI opgemaakte bestek. Uiteindelijk werd de opdracht eind 2019 toegewezen aan het samenwerkingsverband META-AIKO. Daarmee kon WVI een bijzonder intensief traject met succes afronden. Het ontwerpteam heeft intussen een participatief traject opgezet met de diverse diensten van de Politiezone Kouter. In werkgroepen bespreken ze de scenario’s die het ontwerpteam heeft uitgewerkt en doen ze suggesties, bijvoorbeeld voor de oriëntatie van de bouwvolumes, de bezetting, de zonering, de interne werking, de looplijnen, welzijn en veiligheid, materialen, parkeermogelijkheden enz. Dat moet uitmonden in één scenario voor een ambitieuze, hedendaagse en efficiënte werkplek voor de ongeveer 110 politiemedewerkers. WVI werd gevraagd om ook dat participatietraject te ondersteunen.

Daarnaast staan we – via onze raamcontracten met dienstaanbieders – in voor extra studies buiten de opdracht van META-AIKO: het opmetingsplan, de veiligheidscoördinatie, het sloopopvolgingsplan, de archeologienota, de sonderingen enz. Zodra de werkzaamheden van start gaan, kan WVI haar expertise ook inzetten om de opdrachtgever verder te begeleiden.

---

Foto
Persmoment eerste steenlegging centraal politiegebouw (CPG) PZ Kouter – Torhout
Links: architect Pietter Lansens (META) – rechts: voorzitter PZ Kouter Anthony Dumarey

Björn Denecker
Björn Denecker
ruimtelijk planner / projectverantwoordelijke Suikerfabriek