Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking
10/02/2022

Gemeenten werken steeds vaker met elkaar samen. De toenemende samenwerking neemt ook heel uiteenlopende vormen aan: samen goederen of diensten aankopen, samen ambtenaren delen, samen een project ontwikkelen of beheren, tot samen een gemeenschappelijke visie uitschrijven of een standpunt innemen.

Samen met het Burgemeestersoverleg van de Westhoek, Midwest, Brugge en Middenkust wil WVI nieuwe ervaringen van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, bundelen en delen. Om hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen rond intergemeentelijk samenwerken organiseert WVI 2 keer per jaar een kennisplatform. Raadsleden, bestuurders, ambtenaren en medewerkers kunnen er van gedachten wisselen over de kansen die intergemeentelijk samenwerken hen biedt. Het Kennisplatform vindt bij beurtrol in de drie regio’s plaats.

Ann Tack
Ann Tack
directeur diensten en expertise