WinVorm
22/02/2022

WinVorm staat voor “West-Vlaanderen in Vorm”, een platform voor vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit. Het ontstond in 2000 en is een gezamenlijk initiatief van de intercommunales WVI, Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaamse Bouwmeester.

Onder deze koepel vallen 3 initiatieven:

  1. lezingenreeks
  2. oproep winvorm en
  3. kwaliteitskamer

     

De lezingenreeks met WVI als trekker reikt interessante sprekers en ontwerpen aan omtrent materie die de gemeente aangaan en waar via een vernieuwende aanpak een kwaliteitsslag te maken is: publiek domein, landschap, verkeer, water, klimaat, duurzame wijken, publieke architectuur, ….

BKO Westrozebeke - copyright Tim Van de Velde

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten. De Oproep WinVorm omvat een selectie en voordracht van ontwerpers en ontwerpteams voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De Oproep WinVorm richt zich vooral tot lokale overheden en besturen: steden en gemeenten, ocmw, intercommunales, provincie, verzelfstandigde agentschappen, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen.

De Kwaliteitskamer is een adviescommissie voor ruimtelijke projecten van publieke actoren binnen de provincie West-Vlaanderen. Ze bestaat uit externe experts aangeduid door de Vlaams Bouwmeester (architekten, landschapsarchitekten stedenbouwkundigen) en diverse deskundigen van de 3 andere partners (provincie, WVI en Leiedal). De kwaliteitskamer wordt ondermeer ingezet voor de eerste selectie van ontwerpers die kandideren voor de Oproep Winvorm. De kwaliteitskamer geeft tevens het advies op gemeentelijke projecten waar kwaliteit voorop staat. Daarnaast let de kwaliteitskamer ook op de achterliggende processen: inspraak en participatie van lokale bevolking en andere actoren (school, rusthuis, jeugd, bedrijven…), verduidelijking van de visie, duurzaamheid, budgetbewaking…

Benieuwd wat WinVorm voor jouw lokaal bestuur kan betekenen?
David Vandecasteele
David Vandecasteele
coördinator ruimtelijke planning en mobiliteit