natuur - natuurbeheerplan
22/02/2022

Natuurbeheerplan voor Suikerwater in Veurne

WVI heeft een natuurbeheerplan opgemaakt i.s.m. Stad Veurne en Natuurpunt voor het 15 hectare grote natuurgebied op de Suikersite, dat Suikerwater werd gedoopt. Met het plan willen we de natuurwaarden – vooral de water- en moerasvogels – maximaal beschermen en tegelijk omwonenden volop van de natuur laten genieten.

Het natuurgebied op de Suikerfabrieksite omvat bezinkingsbekkens met water, rietkragen en ruigten. Van oudsher trekt het gebied water- en moerasvogels aan, waarvan er sommige Europees beschermd zijn, zoals de geoorde fuut of de bruine kiekendief. Ook vogels op doortocht worden er waargenomen, zoals de waterrietzanger, die in het voorjaar vanuit Afrika komt. Als meest bedreigde kleine zangvogel in Europa is de waterrietzanger internationaal beschermd.

 

Broedende vogels beschermen

In het natuurbeheerplan staat het behoud van de kenmerkende moeras- en watervogels dan ook als hoofddoel voorop. Om uitdroging van de bekkens te voorkomen en ervoor te zorgen dat het gebied het jaar rond genoeg water krijgt, wordt onder meer hemelwater van de bedrijfsdaken en het woonproject Suikerpark vertraagd naar het natuurgebied afgevoerd. Op de 5 hectare die met riet is begroeid, zal gefaseerd worden gemaaid, zodat de vogels er zowel vers als overjaars en dood riet aantreffen. In 2020 worden met middelen uit het Fietsfonds twee bovenlokale functionele fietspaden aangelegd, waaraan ook lusvormige wandelpaden aantakken. Delen van het pad zullen niet toegankelijk zijn tijdens het broedseizoen. Voor vogelliefhebbers is WVI op zoek naar subsidies voor twee kijkhutten, die ze kunnen bereiken zonder de broedende vogels te verstoren.

Eric Cosyns
Eric Cosyns
expert natuur, bos, landschap en groen

Labels

Labels