09/06/2022

SLIC | Slimmere straatverlichting

Wat?

SLIC staat voor Smart Light Concepts en is een project in het Europese Interreg-programma 2 Zeeën. Het doel: slimme concepten en technieken exploreren om de CO2-uitstoot en de energiekosten te verminderen, en verkennen welke financieringsmechanismen geschikt zijn om zulke technieken breed uit te rollen.

Rol WVI

In het project werkt WVI samen met partners uit Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen – de Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en netbeheerder Fluvius. Elke partner verkent intelligente verlichtingstechnieken in een eigen lokaal project. WVI koos ervoor om dat op de Suikersite in Veurne te doen, samen met netbeheerder Fluvius en de Stad Veurne.

Over het project

SLIMME VOLGVERLICHTING

Op de Suikersite wordt momenteel een nieuw duurzaam stadsdeel ontwikkeld, met natuur, een innovatieve woonwijk (Suikerpark) en een duurzaam bedrijventerrein (Suikerfabriek).

In het natuurgebied Suikerwater zetten we in op dieren fietsvriendelijke verlichting. Langs de fietspaden wordt de ledverlichting ’s avonds gedimd en ’s nachts gedoofd, zodat de natuur zo weinig mogelijk wordt verstoord. De bedoeling is dat de lampen ’s nachts alleen oplichten als er een fietser of wandelaar passeert. Daar zorgt een systeem van intelligente volgverlichting voor, met sensoren die fietsers en wandelaars detecteren en volgen. Tijdens de zomer van 2019 werd een achttal sensoren uitgetest op de Suikersite. De test bestond erin de gevoeligheid van de sensoren te monitoren: een goede sensor detecteert immers fietsers en wandelaars, maar geen kleine dieren of bewegende struiken.

DIMSCHEMA’S

In het woongebied Suikerpark wordt de verlichting ’s avonds en ’s nachts gedimd. Twee fietsoversteken worden extra beveiligd, met een attentieverhogend kouder wit licht en met ledstrips en -borden die oplichten als fietsers in aantocht zijn. Fietsers worden ter hoogte van het kruispunt geteld met een meetsysteem. De stad zal met dit systeem een goed zicht hebben op de hoeveelheid fietsers die daar op de fietspaden passeert. Voor het aanpalende bedrijventerrein worden dimschema’s ontwikkeld, afgesteld volgens de activiteitsgraad van de bedrijven. Bij wissel van de ochtend- en nachtploegen zal de verlichting maximaal branden. Wanneer de activiteiten beperkt zijn, zullen de lichten gedimd worden.

Projectpartners

In het project werkt WVI samen met partners uit Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen – de Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en netbeheerder Fluvius. WVI trekt er circa 400.000 euro voor uit, waarvan 60 procent wordt gedekt door subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 10 procent door subsidies van de Provincie West-Vlaanderen. WVI en stad Veurne financieren het resterende budget.

Duur

Het project SLIC is gestart op 22 november 2017 en loopt nog tot 30 juni 2022.