Ruiselede - Ter Beke
16/12/2021

Van verlaten site naar geslaagd woonproject

Een verlaten bedrijfssite of opgedoekte school omtoveren tot een geslaagd woonproject? WVI is de ideale partner: van de visievorming en het subsidietraject tot de aanleg van de infrastructuur en de verkoop nemen we de gemeente alle zorgen uit handen. Zo hebben we al diverse gemeenten bijgestaan om zulke sites om te toveren in een geslaagd woonproject. In Zonnebeke hebben we de leegstaande gebouwen van de gemeenschapsschool gekocht, om ze te slopen en er een verkaveling te realiseren. In Poperinge deden we dat met een vestiging van supermarkt Colruyt. En in Ruiselede heeft WVI op de site van de voormalige vleesverwerkende fabriek Ter Beke een verkaveling gerealiseerd, pal in de dorpskern.

Een verlaten site. In 2008 meldde de directie van Ter Beke het gemeentebestuur van Ruiselede dat ze de vestiging in de Kasteelstraat in Ruiselede wilde sluiten. De 0,6 hectare grote site zou leeg komen te staan. Het gemeentebestuur vroeg WVI of we een visie voor de site konden uitwerken. In overleg met de gemeente besloten we om van de verlaten bedrijfssite een kernversterkend woonproject te maken.

Aankooponderhandelingen. Met het Comité van Aankoop gingen we ter plaatse kijken om een waardering op te maken. Na onderhandelingen met het bedrijf Ter Beke werden we het principieel eens over de verkoopovereenkomst.

Subsidietraject. Intussen bereidden we het traject voor om aankoop- en sloopsubsidies te verwerven. Dat ging niet van een leien dakje: omdat het voorgebouw deel uitmaakte van een beschermd dorpsgezicht, was het dossier behoorlijk complex. WVI overlegde met het Kadaster om de site in twee fasen te kunnen aankopen, met een tussentijd van enkele maanden. Daardoor konden we toch aankoop- en sloopsubsidies in de wacht slepen.

Sloop. Ook de sloop bleek – onder meer door de asbestproblematiek – complexer dan gehoopt. WVI vroeg de sloopvergunning aan en maakte de asbesten sloopinventaris op. We schreven ook de bestekken om voor de sloop een studiebureau aan te stellen.

Uitwerking visie. Intussen overlegden we met de gemeente over de concrete invulling van het project: wat was haalbaar en wat niet? De gemeente wilde op het terrein ook een openbare parking realiseren – hoe konden we die het best in het project integreren? Infrastructuur. We bereidden de aanbesteding voor van de infrastructuurwerkzaamheden: de aanleg van nutsleidingen, wegenis en riolering en – in een latere fase – de aanleg van de opritten en het groen.

Verkoop. Eind 2017 kon de verkaveling in verkoop gaan. Kandidaat-kopers hadden zich vooraf op een wachtlijst kunnen inschrijven. Ook de hele organisatie van de verkoop nam WVI voor zijn rekening.

In Ruiselede werd gekozen voor een ‘gewone’ verkaveling. Voor verlaten sites in of vlak bij de kern zijn er ook andere opties: denk maar aan een inbreidings- en verdichtingsproject met meergezinswoningen en kleine appartementen. Daarvoor kan WVI zo nodig een projectontwikkelaar aantrekken. Hoe dan ook: WVI werkt altijd zeer efficiënt, houdt de kostprijs onder controle, bewaakt de kwaliteit en benut alle beschikbare subsidiemogelijkheden.

Voor sites die pas over enige tijd beschikbaar komen, kunnen we nu al met de gemeente overleggen om een visie uit te tekenen. Hebt u weet van een school, een bedrijf of een ander complex dat binnenkort de deuren sluit? Dan is het een uitstekend idee om nu al even vrijblijvend bij WVI aan te kloppen.

Trui Naeyaert
Trui Naeyaert
coördinator wonen