participatie
22/02/2022

Strategisch advies

Wat?

De gemeente Wingene doet een beroep op WVI om een visie rond participatie uit te werken. In de meerjarenplannen zitten ambitieuze participatiedoelen vervat, maar de gemeente wilde graag horen hoe ze die doelen concreet en haalbaar kan maken, en hoe ze die ambities het best kan realiseren.

 

Rol WVI

WVI peilde daarom in interviews met politici, ambtenaren en bewoners hoe diverse betrokkenen die participatiedoelen in de praktijk zien. Met politici en ambtenaren werken we vervolgens een afwegingskader uit: welke doelen moeten vooropstaan, waar laten we burgers over meebeslissen en hoe organiseren we dat? Deze vragen worden uitgeklaard om tot een concrete gemeentelijke visie op participatie te komen.

 

Advies nodig?

Gemeenten met vragen rond strategische aspecten van participatie – analyse, visievorming, afwegingskader, methodieken, coaching van medewerkers – kunnen daarvoor terecht bij WVI. Wij bezorgen dan een offerte op maat. Rond participatie levert WVI momenteel geen uitvoerend werk. Mochten gemeenten de nood voelen aan medewerkers voor uitvoerende taken, dan kunnen ze ons dat signaleren. Bij meerdere vragen zullen we onderzoeken of het opportuun is daarvoor een kostendelende vereniging op te richten.

Karen Viaene
participatie en procesbegeleiding

Labels

Labels