Kazerne Sijsele
22/02/2022

Kazerne Sijsele | Damme

Samen met de Stad Damme bereidt WVI de reconversie voor van de vrijgekomen kazerne in Sijsele. De oude militaire basis moet metamorfoseren tot een verrassende nieuwe wijk, waarin recreatie, creatief ondernemen en toekomstgericht wonen optimaal met elkaar worden verweven. Een ambitieuze wijk ook, die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en inzet op intelligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte mobiliteit.

Na een selectieprocedure via de Oproep WinVorm wezen WVI en Stad Damme een ontwerper aan voor de opmaak van een ontwikkelingsconcept voor de site. Het concept kreeg in de loop van 2018 vaste vorm, na een inspraaktraject met de bevolking en andere betrokken actoren.

WVI heeft in 2020 met de eigenaar van de voormalige kazerne in Sijsele (Damme), het ministerie van Defensie, een concessieovereenkomst afgesloten om de site tijdelijk in gebruik te nemen, in afwachting van de effectieve aankoop. Tegelijkertijd is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen WVI en de Stad Damme. Dit moet de stad toelaten om evenementen en activiteiten op de site te organiseren. WVI bereidt ondertussen de herontwikkeling van de site verder voor.

Volg de ontwikkelingen van Kwartier 51 op de voet