Middelkerke - Groenhagemolen
08/12/2021

SOLARISE laat de zon schijnen voor alle burgers

Wat?

Solarise een Europees project in het programma 2 Zeeën dat de invoering van zonne-energie wil bevorderen in residentiële en openbare gebouwen, met de klemtoon op historisch erfgoed. Solarise ondersteunt zo de EU-doelstelling om tegen 2020 minstens 20 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

Rol WVI

WVI heeft de gemeente Middelkerke begeleid om in het Europese project Solarise te stappen. WVI is zelf geen partner in Solarise. Via een ‘in house’-opdracht hebben we Middelkerke als consultant bijgestaan om het project te ontwikkelen en in Solarise onder te brengen. We zetten de gemeente nu ook op weg bij de uitvoering van het project, met rapportages, communicatie, enz.

Over het project

Middelkerke zet binnen het Solarise-project in op zonne-energie op de site van de Groenhagemolen in Leffinge, die beschermd is als erfgoed. Het is de bedoeling om de door zonnepanelen opgewekte energie zoveel mogelijk op de site zelf te gebruiken, bijvoorbeeld voor laadpunten en straatverlichting.

Projectpartners

Naast Middelkerke ontwikkelen partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Noord-Frankrijk demonstratieprojecten.

Duur

Het Solarise project heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2022.

www.interregsolarise.eu