Gemeentegrensoverschrijdende natuurstudies

Nood aan inspirerende studies? Laat u verleiden…

De natuur houdt geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom werken we mee aan bovenlokale of regionale studies die het mogelijk maken om natuurprojecten te kaderen in een groter, robuuster geheel.

 
Vloethemveld of hoe gezocht werd naar een evenwicht

dactylorhiza_maculata_gevlekte_orchis_vloethem

 

Het Vloethemveld, op het grondgebied van de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, is een complex van bos, heide en heischraal grasland. Het is ook een plek waar voormalige militaire gebouwen herinneren aan een krijgsgevangenkamp uit de Tweede Wereldoorlog. WVI hielp bij de opmaak van een eerste beheerplan, een monitoringstudie en een tweede beheerplan in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In die beheerplannen komt de ontsluiting van het gebied uitvoerig aan bod in een apart hoofdstuk. Omdat Vloethemveld een zeer waardevol natuurgebied is, moest gezocht worden naar een verantwoorde ontsluiting voor het grote publiek. Een evenwichtsoefening met een grote E. De recente plaatsing van een uitkijktoren en de opening van enkele nieuwe dreven (september 2014) die het mogelijk moeten maken om voortaan in een lusvorm te wandelen, kaderen in de uitvoering van de beheerplannen.
 

IOED Polderrand             

In opdracht van de intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED) Polderrand werd een grondige inventarisatie uitgevoerd van het aanwezige “levend houtig erfgoed” op grondgebied van de gemeenten Kortemark, Gistel, Ichtegem, Koekelare en Oudenburg. Traditionele hagen, rijbeplanting van opgaande en knotbomen, hoogstammige fruitbomen, oude bossen en kasteelparken werden in kaart gebracht en beschreven. De gedetailleerde kennis zal in de toekomst worden gebruikt als leidraad voor toekomstige beplantingen in verschillende contexten bv. bij nieuwe en herstelprojecten van gebouwen, keuze bij wegbeplanting,… grootschalig landschapsherstel. De kennis staat daarbij ten dienste van de gemeentelijke groen- en cultuurdienst. Het levend houtig erfgoed vertelt immers ook hoe vorige generaties inwoners van de gemeente bomen en struiken gebruikten...

 

 

Voor dergelijke opdrachten werken we vaak samen met andere overheden of instellingen. Ze leveren erg waardevolle inzichten en ervaringen op die wij, op onze beurt, inzetten om gemeenten te ondersteunen.

 
Als het verleden spreekt
 
In opdracht van ANB, voerden onze natuurdeskundigen een historisch-ecologisch onderzoek uit, in de ‘broekgebieden’ langs de IJzer (Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Alveringem). We interviewden 100 oudere bewoners van het gebied en vroegen hen hoe het er vroeger aan toeging. Hoe werd dit gebied beheerd? Welke instrumenten werden daarvoor gebruikt? Wat was het resultaat? Hun getuigenissen werden neergeschreven in een boek dat nu door verschillende instanties (gemeenten, Regionaal Landschap, ANB,…) wordt gebruikt bij het uittekenen van hun actueel natuurbeheer.
 
 
De kust, een plaats voor iedereen

In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos werd de voorbije jaren in het kader van het Europees life+ programma “FLANDRE” een grensoverschrijdende beheervisie en plan opgemaakt voor de kustduinen van de Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Westende (Middelkerke). Meer zelfs, in een Frans-Vlaamse context werd voor dezelfde duingebieden en deze tussen Duinkerke en Bray-Dunes een masterplan uitgewerkt dat de oprichting van een grensoverschrijdend natuurpark beoogd waarin naast natuur ook plaats is voor talrijke recreatieve activiteiten.