Veelgestelde vragen

Kies een categorie:
Bouwgrond kopen Beleidsmaatregelen Energetische renovaties Energieleveranciers Energiescans EPC Lening Offertes Premies Zonne-energie Zoek in alle vragen
Welke stedenbouwkundige voorschriften zijn er van toepassing?
Lees meer Lees minder

De stedenbouwkundige voorschriften variëren naargelang de ligging van de verkaveling, en soms zelfs binnen eenzelfde verkaveling. De bouwvoorschriften worden vermeld op de website en bij verkoop worden die ook aan de informatiebrochure toegevoegd.

Wanneer vervalt mijn kandidatuur?
Lees meer Lees minder

Als u zich op de wachtlijst hebt ingeschreven, sturen we u - zodra een project in de gemeente waar u ingeschreven bent verkoopsklaar is - de nodige informatie met de vraag uw kandidatuur te bevestigen. Wanneer u dit niet doet vervalt uw kandidatuur.

Moet ik ingeschreven zijn als kandidaat-koper om een bouwkavel te kunnen kopen?
Lees meer Lees minder

Wanneer een verkaveling in verkoop gaat, komen de ingeschreven kandidaat-kopers het eerst aan de beurt - in de chronologische volgorde waarin ze zich hebben ingeschreven. In sommige gemeenten wordt voorrang verleend aan kandidaat-kopers die gedurende een bepaalde periode in de gemeente wonen of werken. Het kan natuurlijk altijd dat er na de verkoopavond(en) nog onverkochte percelen overblijven. Deze percelen kunt u onmiddellijk kopen, ook als u niet als kandidaat-koper ingeschreven was. De mogelijkheid bestaat om gedurende 2 weken een vrijblijvende optie te nemen, waarna u kan beslissen al dan niet tot aankoop over te gaan.

Mag ik meer dan één bouwkavel kopen?
Lees meer Lees minder

Nee, zowel op vrije als op sociale verkavelingen geldt: slechts één bouwkavel per koper.

Kan ik mij inschrijven voor nog te realiseren WVI-verkavelingen in meer dan één gemeente?
Lees meer Lees minder

Ja, u kan zich inschrijven voor maximum 10 gemeenten.

Kan ik een bouwkavel kopen via een bouwfirma of via tussenpersonen?
Lees meer Lees minder

Nee, WVI verkoopt zelf haar bouwgronden. Er worden geen kavels voorbehouden voor bouwfirma's. Wanneer u een bouwkavel koopt, bent u vrij om uw eigen aannemers te kiezen. Indien er projecten uitgevoerd worden in contractuele samenwerking met aannemers dan wordt dit vermeld.

Ik heb een perceel gekocht, maar ik kom voorlopig niet aan bouwen toe. Is dat een probleem?
Lees meer Lees minder

Dat zou het kunnen worden. De woning moet binnen de vier jaar na aankoop winddicht zijn en binnen 5 jaar na aankoop moet de bouw voltooid zijn en de woning bewoond worden door de kopers.

Ik ben eigenaar van een appartement. Kan ik een perceel op een WVI-verkaveling kopen?
Lees meer Lees minder

Dat hangt ervan af. Gaat het om een sociale kavel, dan kunt u dat niet. U mag dan immers geen onroerend goed volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op het moment van de aankoop van de sociale grond. Wilt u een vrije kavel kopen, dan is er in principe geen probleem. U moet uw appartement dan wel binnen 5 jaar na aankoop van het perceel verkopen.

Hoe schrijf ik mij in als kandidaat-koper?
Lees meer Lees minder

Kandidaat-kopers kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven op een wachtlijst. Per gemeente legt WVI een wachtlijst aan. Als kandidaat-koper kunt u zich voor maximum 10 gemeenten inschrijven. Het inschrijvingsformulier kunt u hier invullen (gelieve steeds eventuele wijzigingen aan WVI mee te delen).

Aan welke energetische eisen moet mijn woning voldoen in 2030? Lees meer Lees minder

In het energieplan 2021-2030 stelde de Vlaamse overheid dat het aandeel duurzame energie en energie-efficiëntie moet verhogen. Een belangrijke verandering die reeds is doorgevoerd is het EPC+ certificaat. Het certificaat vermeldt vanaf nu ook een energielabel (A (zeer goed) tot F(slecht)). Bovendien wordt er ook een voorstel van aanpassingen vermeld. Daarnaast wordt ook volop ingezet om de efficiëntie van verwarmingssystemen te verhogen. Zo wordt de aankoop van warmtepompen maximaal gestimuleerd, maar ook het vervangen van bestaande verwarmingsketels. Na 2021 is de BTW slechts 6% voor een nieuwbouw na sloop. Voor aardgasaansluitingen betekent dat vanaf 2021 concreet, dat een aardgasdistributiebeheerder geen aardgasaansluiting meer mag voorzien bij: - nieuwe grote verkavelingen, waarvan de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vanaf 1 januari 2021 is aangevraagd, - nieuwe grote appartementsgebouwen, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021, - nieuwe grote groepswoningbouwprojecten, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021, behalve als het aardgas gebruikt wordt als bijverwarming in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem dat de hoofdverwarming vormt.

Aan welke energetische eisen moet mijn woning voldoen in 2030? Lees meer Lees minder

In het energieplan 2021-2030 stelde de Vlaamse overheid dat het aandeel duurzame energie en energie-efficiëntie moet verhogen. Een belangrijke verandering die reeds is doorgevoerd is het EPC+ certificaat. Het certificaat vermeldt vanaf nu ook een energielabel (A (zeer goed) tot F(slecht)). Bovendien wordt er ook een voorstel van aanpassingen vermeld. Daarnaast wordt ook volop ingezet om de efficiëntie van verwarmingssystemen te verhogen. Zo wordt de aankoop van warmtepompen maximaal gestimuleerd, maar ook het vervangen van bestaande verwarmingsketels. Na 2021 is de BTW slechts 6% voor een nieuwbouw na sloop. Voor aardgasaansluitingen betekent dat vanaf 2021 concreet, dat een aardgasdistributiebeheerder geen aardgasaansluiting meer mag voorzien bij: - nieuwe grote verkavelingen, waarvan de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vanaf 1 januari 2021 is aangevraagd, - nieuwe grote appartementsgebouwen, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021, - nieuwe grote groepswoningbouwprojecten, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021, behalve als het aardgas gebruikt wordt als bijverwarming in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem dat de hoofdverwarming vormt.

Aan welke energetische eisen moet mijn woning voldoen in 2050? Lees meer Lees minder

Om aan de energiedoelstelling 2050 te voldoen, zijn er twee mogelijke pistes
- Piste 1: elk onderdeel van de woning voldoet aan aparte eisen
- Piste 2: jouw woning of appartement haalt het label A of A+
Lees meer op www.energiesparen.be/energiedoelstellingen-tegen-2050.

Heeft mijn renovatie invloed op het kadastraal inkomen (KI)? Lees meer Lees minder

Als je verbouwingen uitvoert die een positieve invloed hebben op het wooncomfort en de huurwaarde van de woning, dan is het kadastraal inkomen niet meer representatief. Daarom ben je verplicht om zo'n verbouwing binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken te melden aan het controlekantoor van het Kadaster in jouw gemeente.

Welke regels zijn van toepassing voor het verwarmen met stookolie? Lees meer Lees minder

Installaties op stookolie ≥ 20kW moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen. Alle nieuwe installaties  moeten gekeurd worden vooraleer ze in gebruik worden genomen. Dit is éénmalig. Doe hiervoor beroep op een erkende installateur www.vlaanderen.be/erkenning-als-technicus-vloeibare-brandstof-gasvormig…. Naast deze verplichte keuring is er ook nog de vijfjaarlijkse verwarminsaudit voor installatie ≤ 100 kW. Regelgeving rond opslagtanks vind je op https://informazout.be/nl/tools/regelgeving-vlaams-gewest.

Renovatiewerken: hoe begin je eraan? Lees meer Lees minder

- Verzamel zoveel mogelijk informatie - Wat is je budget? Blijf de financiën tijdens het renovatietraject ook nauwgezet opvolgen.
- Zijn structurele werkzaamheden noodzakelijk (cf. extra kosten architect)?
- Vergelijk offertes en werk samen met aannemers met goede referenties via www.offerteszonderzorgen.be.
- Weeg af wat je zelf kan doen.

Hoeveel budget heb je nodig om te renoveren? Lees meer Lees minder

Het antwoord hierop verschilt, en is sterk afhankelijk van jouw project. Welke werken zullen er worden uitgevoerd? Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om jouw project te financieren zoals bijv. een energielening, wederopname van een bestaande lening, …

Op zoek naar begeleiding bij de renovatie van je woning? Lees meer Lees minder

Neem contact op met jouw energiehuis voor een persoonlijk gesprek en stappenplan via www.wvi.be/maak-een-afspraak-met-een-expert

Een hoge energiefactuur? Lees meer Lees minder

Mogelijke oorzaken van een hoog verbruik:
- een gas-, stroom- of waterlek
- energieverslindende verbruikers (zoals een oude koelkast, accumulatie, oude gasketel, …)

Hoe kan ik energie besparen? Lees meer Lees minder

Bij een uitstekende isolatie hoort een degelijke ventilatie. In woningen zonder ventilatie kan vervuilde binnenlucht niet ontsnappen en propere lucht de woning niet binnendringen. Daarnaast bestaat het risico dat op plaatsen met koudebruggen waterdamp uit de lucht gaan condenseren - met schimmelvorming tot gevolg.

Wat is hoogrendementsglas? Lees meer Lees minder

Hoogrendementsbeglazing isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas en vier tot vijf keer beter dan enkel glas. Vanaf 2021 moet hoogrendementsglas een U-waarde (of warmtedoorgangscoefficiënt) hebben van maximaal 1,0 W/m² K (Watt per m² Kelvin) om in aanmerking te komen voor de premie van de netbeheerder.

Hoe dik moet ik isoleren? Lees meer Lees minder

Sinds 2020 is de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Alle daken van bestaande (huur)woningen moeten voorzien zijn van isolatie. Zo moet de R-waarde (of warmteweerstand) minimaal 0,75m² K/W (m² Kelvin per Watt) bedragen. Toch hou je beter rekening met de energiedoelstellingen tegen 2050 voor Vlaamse woningen. Hoeveel je moet isoleren om deze energiedoelstelling te halen lees je hier https://benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators.

Af van je elektrische verwarming? Lees meer Lees minder

Er zijn twee manieren om een woning te verwarmen: centraal of decentraal. Een centraal systeem maakt gebruik van één verwarmingstoestel waarmee de warmte wordt geproduceerd.  Deze warmte wordt verspreid over heel de woning. Bij decentrale verwarming staan afzonderlijke toestellen in voor de verwarming van de ruimtes. Voor beide systemen heb je tal van mogelijkheden: warmtepomp, pelletkachel, gascondensatieketel, ... Neem contact op met jouw energiehuis voor de juiste keuze van verwarmingssysteem!

Mag ik nog een mazoutketel installeren? Lees meer Lees minder

Verwarming op mazout kan wel degelijk duurzaam zij. Net als gascondensatieketels bestaan er ook condenserende mazoutketels. In combinatie met andere technieken, zoals een zonneboiler, is een duurzaam systeem met mazout perfect mogelijk. Weet wel dat in het Regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering maatregelen zijn aangekondigd om het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te verminderen. Vanaf 2021 zijn stookolieketels niet langer toelaten bij ingrijpende energetische renovaties en nieuwbouw.

Wat moet ik doen met mijn mazoutketel? Lees meer Lees minder

Bij een mazoutketel hoort steeds een opslagtank. Bij verwijdering van deze opslagtank heb je een attest nodig van sanering. Voor de ketel zelf momenteel nog niet. Via volgende link vind je alle info alsook een aannemer die hiervoor gecertificeerd is https://informazout.be/nl/faq/buiten-gebruik-stellen-vlaanderen.

Is een warmtepomp een alternatief voor mijn huidige verwarming? Lees meer Lees minder

Om te zorgen dat het rendement van de warmtepomp hoog blijft, zijn er een aantal voorwaarden. Ten eerste moet de woning goed tot uitstekend geïsoleerd zijn. Ten tweede is het aan te raden dat er een verwarmingssysteem is dat met lage temperatuur werkt zoals vloerverwarming. Water op een hogere temperatuur brengen is nefast voor het rendement van de warmtepomp. Doe zelf de test door je verwarming tijdens de koudste periode op maximaal 45 graden te plaatsen. Als de verwarming dan voldoende is, zou een warmtepomp rendabel kunnen zijn.

Welke energieleverancier is het meest geschikt voor jouw situatie? Lees meer Lees minder

Groene of grijze elektriciteit, een vast of variabel tarief, digitale facturen of communicatie op papier, ... Stel jezelf de vraag wat je voorkeur geniet. Op basis hiervan kun je met de V-test van de VREG (https://vtest.vreg.be) selecteren welke voor jou de meest voordelige leverancier is. Er is een V-test voor particulieren en een voor professionals (max  59.999 kWh en 149.999 kWh aardgas).

Hoe verander ik eenvoudig van energieleverancier? Lees meer Lees minder

Als je als particulier van energieleverancier wil veranderen, dan moet je enkel een nieuw contract afsluiten met je nieuwe energieleverancier. Zij regelen alles met je oude leverancier en met de netbeheerder. Zo zorgen ze ervoor dat je oud energiecontract wordt beëindigd en dat je een slotfactuur krijgt.

Hoe kan ik besparen op het energieverbruik van mijn woning? Lees meer Lees minder

1. Besparen hoeft niet altijd veel geld te kosten. Wel soms een verandering van gewoontes, een beetje van uw tijd of een kleine moeite. Ontdek alle tips via www.energiesparen.be/tips
2. Meten is weten. Breng je energieverbruik in kaart, dit kan – als je geen digitale meter hebt - bijvoorbeeld via www.energieid.be. Zo kan je slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit.
3. Investeer om jouw verbruik te verlagen. Isoleer jouw woning of investeer in duurzame energie.

Wat kan ik doen om mijn energiefactuur te verlagen? Lees meer Lees minder

- Minder energie verbruiken: zie ‘hoe kan ik besparen’
- Veranderen van energieleverancier: zie 'Ik wil veranderen…'

Hoe kan ik energieleveranciers vergelijken? Lees meer Lees minder

Vergelijk energieleveranciers via
- https://vtest.vreg.be
- www.mijnenergie.be
- www.creg.be/nl/cregscan#

Wat is een energiescan? Lees meer Lees minder

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in je woning.

Waar kan ik een energiescan aanvragen? Lees meer Lees minder

Contacteer het Energiehuis WVI (050/ 64 16 06 of energiehuis [at] wvi.be (energiehuis[at]wvi[dot]be)) voor meer informatie. 

Aan welke energieverplichtingen moet mijn huurwoning voldoen? Lees meer Lees minder

Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Controleer hier de minimale kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen: www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsno….

Waar vind ik een geschikte energiedeskundige voor de opmaak van mijn EPC? Lees meer Lees minder

De Vlaamse Overheid publiceert op haar website een lijst met erkende energiedeskundigen of certificateurs: https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/lijst-energiedesk…

Wanneer is een EPC verplicht? Lees meer Lees minder

Het EPC is verplicht bij de verkoop en het verhuur van woningen, appartementen, studio's en kleine niet-residentiële woonentiteiten.

Hoe kan ik de opmaak van het EPC voorbereiden? Lees meer Lees minder

Je kan de opmaak van het EPC voorbereiden door een aantal documenten klaar te leggen. De EPB-aangifte (indien deze in het verleden werd opgemaakt), vergunningen en plannen, technische documentatie, post-interventiedossier, foto's van tijdens het bouwproces, facturen, etc.

Mijn woning scoort slecht? Welke energetische renovaties kan ik doen? Lees meer Lees minder

Het nieuwe EPC geeft een gedetailleerd renovatieadvies. Dit renovatieadvies beschrijft de stappen die moeten worden genomen om de huidige energieprestatie van de woning te verbeteren.

Kom ik in aanmerking voor Mijn VerbouwLening? Lees meer Lees minder

Volgende 5 doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening: 

  1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie
  2. Particuliere verhuurders
  3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking
  4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)
  5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande doelgroepen kan je nalezen via www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening. 

Behoor ik tot één van de doelgroepen? Lees meer Lees minder

Een uitgebreide omschrijving van de 5 doelgroepen kan je nalezen via www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening. 

Hoe kan ik Mijn VerbouwLening aanvragen? Lees meer Lees minder

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen bij jouw energiehuis. Vraag in 3 stappen jouw lening aan via www.wvi.be/mijn-verbouwlening.

Hulp nodig bij de aanvraag van Mijn VerbouwLening? Lees meer Lees minder

Neem contact op met het Energiehuis WVI voor persoonlijke begeleiding via telefoon +32 50 64 16 06 of e-mail energiehuis [at] wvi.be.

Hoe kan je jouw renovatie financieren? Lees meer Lees minder

Er zijn verschillende mogelijkheden: je spaargeld aanwenden, heropname van je woonkrediet, een nieuwe lening op afbetaling bij de bank, de energielening van de Vlaamse Overheid, …

Hoe kan ik offertes van aannemers met elkaar vergelijken? Lees meer Lees minder

Contacteer het Energiehuis WVI (050/ 64 16 06 of energiehuis [at] wvi.be (energiehuis[at]wvi[dot]be)) en laat je gratis begeleiden bij het zoeken van aannemers en/of het vergelijken van offertes.

Heb ik een goede en correcte offerte ontvangen? Lees meer Lees minder

Contacteer het Energiehuis WVI (050/ 64 16 06 of energiehuis [at] wvi.be (energiehuis[at]wvi[dot]be)) en laat je gratis begeleiden bij het zoeken van aannemers en/of het vergelijken van offertes.

Hoe kies ik een betrouwbare aannemer? Lees meer Lees minder

Contacteer het Energiehuis WVI (050/ 64 16 06 of energiehuis [at] wvi.be (energiehuis[at]wvi[dot]be)) en laat je gratis begeleiden bij het zoeken van aannemers en/of het vergelijken van offertes.

Welke oplossing/techniek past het beste bij jouw woning? Lees meer Lees minder

Afhankelijk van je woning en gewenste wooncomfort is er een passende oplossing. Bovendien kan je ook meerdere technieken gaan combineren. Contacteer het Energiehuis WVI (050/ 64 16 06 of energiehuis [at] wvi.be (energiehuis[at]wvi[dot]be)) voor gratis advies! 

Welke premies of subsidies zijn er beschikbaar voor renovatie? Lees meer Lees minder

Een duidelijk overzicht voor welke premies jij in aanmerking komt vind je via www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.

Hoe kan ik premies aanvragen? Lees meer Lees minder

Er bestaan diverse premies – afhankelijk van de werken - op de verschillende gewestelijke niveaus: Vlaams, federaal, gemeentelijk, provinciaal, de netbeheerder, federaties, … Raadpleeg voor een correct overzicht de premiezoekrobot van de Vlaamse overheid: www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor premies of subsidies? Lees meer Lees minder

Informeer je telkens over de voorwaarden voor je van start gaat met de werken.  Klik via www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule telkens door naar de webpagina van de juiste instantie.

Is mijn dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen? Lees meer Lees minder

De Zonnekaart Vlaanderen toont hoe geschikt jouw dak is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Alle info op www.energiesparen.be/zonnekaart

Hoeveel zonnepanelen moet je plaatsen voor een optimale opstelling? Lees meer Lees minder

De grootte van een PV-installatie bepalen doe je op basis van je jaarverbruik en zelfconsumptie. Ben je van plan een warmtepomp te plaatsen of een elektrische wagen aan te schaffen, hou dan rekening met dit extra verbruik.

Zijn zonnepanelen nog een goede investering? Lees meer Lees minder

Voor wie een dak met een goede oriëntatie heeft, voldoende zelf kan consumeren tijdens de opwekking eventueel gecombineerd met een thuisbatterij en een correcte aankoopprijs kan verkrijgen is dit nog steeds een goeie keuze. Hou er wel rekening mee dat sommige zaken inzake tarifiëring en belasting kunnen wijzigen. 

e-zine

Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten

Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw

gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!