Algemene voorwaarden voor burgers

Algemene voorwaarden

Je komt in aanmerking om een vrije of sociale bouwkavel aan te kopen, indien je beantwoordt aan enkele voorwaarden en de (bouw)verplichtingen naleeft.

JE KOOPT EEN VRIJE BOUWKAVEL

 1. Voorwaarden voor aankoop
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je kan slechts 1 perceel kopen
  • Als je een eigendom bezit, moet je deze verkopen binnen 5 jaar na aankoop van een bouwkavel bij WVI
 2. (Bouw)verplichtingen na aankoop
  • Je kan het onbebouwde perceel niet verkopen
  • Je woning moet water- en winddicht zijn binnen 4 jaar
  • Binnen 5 jaar na aankoop moet je jouw woning zelf bewonen
  • Je moet de woning minstens 10 jaar zelf bewonen

JE KOOPT EEN SOCIALE BOUWKAVEL

 1. Voorwaarden voor aankoop
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je kan slechts 1 perceel kopen
  • Je mag geen eigendom bezitten in België of in het buitenland.
  • Jouw ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting bedraagt:
   • Minimum: € 11.337
   • Maximum: 
    1. € 45.303 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
    2. € 49.827 voor een alleenstaande met een handicap zonder persoon ten laste
    3. € 67.948 voor alle anderen. Per bijkomende persoon ten laste wordt dit bedrag verhoogd met € 4.524. Als het inkomen minder dan € 11.337 bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond.
 2. (Bouw)verplichtingen na aankoop
  • Je kan het onbebouwde perceel niet verkopen
  • Je woning moet water- en winddicht zijn binnen 4 jaar
  • Binnen 5 jaar na aankoop moet je jouw woning zelf bewonen
  • Je moet de woning minstens 10 jaar zelf bewonen
  • Het bouwvolume van jouw woning mag niet meer bedragen dan 550m³, te verhogen met 25m³ per persoon ten laste vanaf de 3e persoon ten laste. Het volume wordt bepaald op basis van de binnenafmetingen.

    

Extra info

 • Lees alle info rond de aankoop van een sociale bouwgrond in detail op de website van Wonen in Vlaanderen.
 • Koop je een sociale bouwkavel in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen.
 • Naast de algemene voorwaarden zijn er voor elk woonproject ook stedenbouwkundige voorschriften van toepassing. Deze bevattende  algemene bouwvoorschriften waaraan je toekomstige woning moet voldoen. Je vindt deze op elke projectpagina.

 

e-zine

Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten

Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw

gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!