Damme - Stakendijke - groene beton
09/03/2022

Proefproject wil uitrol groene beton opschalen

Damme pakt opnieuw uit met een primeur. Na de waterdoorlatende weg, pioniert de stad met groene beton in het toekomstig woonproject Stakendijke in Sijsele. Onder impuls van WVI wordt een fietsstrook uitgerust met een innoverende groene cementbetonverharding. Met deze proefopstelling willen de partners WVI, Stad Damme, Devagro en het Concrete Circularity Center het pad effenen om ecologische en duurzame beton grootschaliger toe te passen.

WVI als circulaire voortrekker

WVI geeft de transitie richting een circulaire economie concreet vorm. Het principe van circulariteit is eenvoudig: je probeert grondstoffen zo lang mogelijk in kringlopen te houden. “Als publieke ontwikkelaar nemen we een voorbeeldfunctie op bij de aanleg van infrastructuur op onze woonprojecten en bedrijventerreinen”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Zo willen we meer materialen gebruiken met een lage(re) milieu-impact zoals gerecycleerde materialen.”

Krachten gebundeld

Samen met aannemer Devagro klopte WVI aan bij het Concrete Circularity[1] Center met als partners POM West Vlaanderen, WTCB, Groen Beton Vert en KU Leuven. “Als we de CO2-voetafdruk van onze projecten willen verkleinen, moeten we het gebruik van beton onder de loep nemen”, vertelt Geert Sanders. “Beton is immers het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. In België wordt ruim 1 m3 stortklaarbeton per inwoner per jaar gebruikt”, sluit Niels Hulsbosch van het onderzoekscentrum WTCB aan. “Dat gaat gepaard met een serieuze milieu-impact, want de productie van cement, het bindmiddel dat beton samenhoudt, is verantwoordelijk voor maar liefst acht procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. We zijn dan ook zeer blij met deze samenwerking, want in de praktijk blijkt het echter moeilijk om innovatieve technologieën concreet toegepast te krijgen op werven.”

Ecologisch beton

Voor het proefproject werd een innoverende, groene cementbetonverharding geselecteerd die hoofdzakelijk bestaat uit gerecycleerde materialen: hoogovenslakken (bijproduct van de staalindustrie), hoogwaardige gerecycleerde betonpuingranulaten (gebroken betonpuin) en gerecycleerd water. Het cement wordt grotendeels vervangen door 45% gemalen hoogovenslakken met een lagere CO2-voetafdruk, 50% van de natuurlijke granulaten worden vervangen door hoogwaardig gerecycleerd betongranulaat en vervolgens wordt 100% gerecycleerd water gebruikt. Dit nieuwe betonmengsel stoot tot 55 % minder CO2 uit ten opzichte van een referentiebeton. Door het gesloopt materiaal (afval) te hergebruiken, wordt de afvalberg niet alleen verkleind, het bespaart ook heel wat transport.

Proefproject

Het fietspad is uitermate geschikt om deze innoverende, groene cementbetonverharding over een beperkte oppervlakte toe te passen, gezien de geringe belasting en verkeersbewegingen. Zo wordt het risico beperkt. Het Concrete Circularity Center zal WVI en Devagro bijstaan om de geschiktheid van het toegepaste groene beton te evalueren door middel van een proevenprogramma. De komende jaren zal het WTCB ook via drones monitoren hoe dit nieuwe, groene beton zich gedraagt in verschillende weersomstandigheden.

“Met deze unieke samenwerking tussen lokale overheden, onderzoekcentra en aannemers willen we het pad effenen voor grootschaliger toepassing”, besluit Geert Sanders. “Voor WVI is het bovendien een eerste grote stap om ‘ecologisch beton’ standaard te gaan toepassen in onze projecten.”

Stad Damme streeft ernaar om een onthaaste stad te zijn. “We dragen duurzaamheid hoog in het vaandel”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Elke kleine en grote bijdrage die leidt tot het duurzamer omgaan met onze kostbare omgeving juichen we toe. Dit proefproject past perfect in de visie van meer hergebruik. We dragen graag ons steentje bij in het ontwikkelen en verbeteren van deze nieuwe toepassing.”

Woonproject Stakendijke

WVI, Vivendo, Durabrik, Matexi en Danneels realiseren samen met de stad een nieuwe woonbuurt met 136 wooneenheden voor gezinnen, starters en senioren. Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/burger/inschrijven-wachtlijst. Voor een koopwoning, huurwoning of -appartement kan je terecht bij sociale huisvestingsmaatschapij Vivendo via www.vivendo.be. Meer informatie over de koopwoningen of -appartementen kan worden nagelezen via www.durabrik.be, www.matexi.be of www.danneels.be.

[1] Het Concrete Circularity Center wordt deels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermes fonds.

e-zine

Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten

Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw

gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!