Interessante premies

Energiesparen.be

Met de premiezoekrobot van Vlaanderen vind je gemakkelijk de energiepremies in Vlaanderen:  apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Vlaamse renovatiepremie

Op 1 februari 2019 ging de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start. Deze vervangt zowel de oude renovatiepremie als de verbeteringspremie.

Fluvius

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met de netbeheerder Fluvius premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen. Fluvius is de nieuwe naam voor Eandis en Infrax. 

Totaalrenovatiepremie

Als je minsters 3 premies (of minsters 2 in combinatie met een ventilatiesysteem) van netbeheerder Fluvius aanvraagt binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijg je bovenop die premies nog een bonus.  Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus. 

Burenpremie

Wie zijn woning energiezuinig wil maken, samen met minstens 9 andere eigenaars, kan deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Huur-en-isolatiepremie

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Daarom zijn er extra hoge huur- en isolatiepremies. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder én de verhuurder bij de voorbereiding ven de uitvoering van de werken.

Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor 65-plussers. 

Sloop- en heropbouwpremie

In 13 Vlaamse steden betaal je slechts 6% btw voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaal je 21% btw. Particulieren die niet in één van die steden wonen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas), kunnen ter compensatie een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Deze wordt enkel toegekend voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning.

Investeringspremie voor zonnepanelen

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Sinds 1 januari 2021 is er geen terugdraaiende meter meer voorzien voor wie vanaf 1 januari 2021 een installatie op zonnepanelen in gebruik neemt.

Premiezoeker - Snel wegwijs in premies

Een overzicht van de steunmaatregelen van alle overheidsinstanties (federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk).

EPC-label premie

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Je kan deze premie enkel online aanvragen.

e-zine

Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten

Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw

gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!