Wat is terreinbeheer?

Bedrijventerreinen zijn de plek bij uitstek waar ondernemers zorgen voor de economische dynamiek in onze provincie. Meer dan 5.000 West-Vlaamse ondernemers zijn dagelijks in de weer op de bedrijventerreinen van WVI. Om de duurzame kwaliteit van de bedrijventerrein te garanderen, nu en in de toekomst, hechten we veel belang aan nazorg en beheer. Dit doen we via terreinbeheer.

Wat doen we?

  • Terreinbeheerders als aanspreekpunt op de site: actieve aanwezigheid, ondersteuning, controle en handhaving van de kwaliteitsambities. Zo zetten we maximaal in om de noden, behoeften en knelpunten in kaart te brengen en gericht oplossingen te zoeken.
  • We stimuleren maximaal de productie en het gebruik van hernieuwbare energie op onze bedrijventerreinen. Zo adviseren en begeleiden we zowel individuele als collectieve initiatieven.
  • Groenonderhoud: we staan in voor het onderhoud van de collectieve groenzones op openbaar domein, waarbij de bedrijven bijdragen in de kosten.
  • Bewegwijzering: we streven naar een uniforme look voor elk bedrijventerrein. Naast de algemene bewegwijzering, krijgen bedrijven ook een individueel bedrijfspaneel ter hoogte van de oprit van het bedrijfsgebouw.
  • We zien er op toe dat de contractueel opgelegde voorwaarden worden nageleefd, zodat de schaarse ruimte kwalitatief is en juist wordt gebruikt.

Bedrijventerreinmanagement

Bovendien willen we de samenwerking op een bedrijventerrein tussen bedrijven onderling maximaal stimuleren en ondersteunen. Zo kunnen de krachten worden gebundeld rond volgende thema’s:

  • faciliteiten: collectieve afvalinzameling, gezamenlijk groenonderhoud, collectieve afspraken over beveiliging
  • nutsvoorzieningen: gezamenlijke energie-inkoop, hergebruik water
  • ontwikkeling: kennisuitwisseling, trainingscentrum, gezamenlijke EHBO-cursussen
  • vestigingsklimaat: gezamenlijke promotie, rapportering van knelpunten aan de overheid

Bewegwijzering

WVI streeft naar een uniforme look voor elk bedrijventerrein. Zo maken we gebruik van een goed bewegwijzeringssyteem dat leesbaar en mobiliteitssturend is voor zowel leveranciers als klanten. Het systeem bestaat uit een inkomzuil, een informatiebord, algemene signalisatie en individuele bedrijfspanelen.

Klimaatbestendige bedrijventerreinen

De veranderingen die nodig zijn om onze maatschappij klimaatneutraal en klimaatbestendig te maken, horen tot de grootste uitdagingen van deze tijd. Zo worden toekomstige bedrijventerrein ontworpen als energiehubs waarbij de productie en de consumptie van hernieuwbare energie (zon, wind, warmte, …) slim op elkaar worden afgestemd.

Zoek een bedrijf

Meer dan 5.000 West-Vlaamse ondernemers zijn dagdagelijks in de weer op de bedrijventerreinen van WVI. Zoek een bedrijf op naam, gemeente of bedrijventerrein via onze handige zoekfunctie.  

Zoek een bedrijventerrrein

Als ontwikkelaar en beheerder van bijna 100 bedrijventerreinen is WVI in West-Vlaanderen toonaangevend. Zoek een bedrijventerrein op naam of gemeente via onze handige zoekfunctie.

Veelgestelde vragen

Medewerkers terreinbeheer

Bart Taveirne
Bart Taveirne
terreinbeheerder
Fiona Debergh
Fiona Debergh
communicatie terreinbeheer en bedrijventerreinmanagement
Hans Vanden Bussche
Hans Vanden Bussche
terreinbeheerder | verantwoordelijke terreinbeheer
Nicolas Beernaert
Nicolas Beernaert
terreinbeheerder
Nicolas Verstraete
Nicolas Verstraete
terreinbeheerder
Ruben Veramme
Ruben Veramme
terreinbeheerder
Meldpunt Heb je een niet-dringende melding,
tip of suggestie? Laat het ons weten!