Over WVI

WVI voor ondernemers

WVI, dat is de “West-Vlaamse Intercommunale”, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 54 West-Vlaamse gemeenten, actief in de regio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Middenkust. Als verlengstuk van de lokale besturen willen we West-Vlaamse regio’s mee helpen uitbouwen tot ideale streken om te wonen, te werken en te (be)leven.

Zo realiseren we voor onze lokale besturen een gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte om te ondernemen. Kwalitatief, duurzaam ingericht en blijvend goed beheerd. We geven kleine en grote bedrijven de ruimte om ‘bedrijvig’ te zijn.

Cruciaal in onze strategie is het klimaatbestendig maken en houden van bedrijventerreinen, zodat ze een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor (nieuwe) bedrijven. Deze aanpak vraagt een verhoogd engagement van WVI, de lokale besturen en ondernemers. Samen gaan we voor een duurzame toekomst!

WVI voor burgers

We realiseren een divers en betaalbaar woonaanbod en experimenteren met nieuwe woonvormen. Daarnaast kan je bij het Energiehuis WVI terecht voor gratis advies en hulp bij vragen over energetische renovaties. Als leek is het niet vanzelfsprekend om te weten voor welke premies jouw investeringen in isolatie, hernieuwbare energie of renovatie in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij Energiehuis WVI een beroep doen op een goedkope(re) lening als je energiebesparende investeringen wilt uitvoeren.

WVI voor lokale besturen

Voor lokale besturen is WVI actief op heel diverse domeinen. Dit doen we in de eerste plaats als kennispartner. We ondersteunen digitaal en bestuurlijk en geven advies rond klimaat, energiebeleid en circulaire economie.